Статистика сайту

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача юридичного сектору апарату райдержадміністрації
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача юридичного сектору апарату райдержадміністрації

наказ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату райдержадміністрації

13.06.2018 р. № 21-к

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії „Б”  завідувача юридичного сектору апарату Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки
  • здійснює керівництво роботою сектору, несе

персональну відповідальність за виконання покладених на сектор обов’язків;

2) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації, у представленні інтересів органу виконавчої влади в судах;

3) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з земельних питань та бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до

компетенції райдержадміністрації;

4) перевіряє відповідність законодавству України проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, проекти наказів керівника апарату райдержадміністрації, що подаються на підпис керівнику апарату райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

6) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації розпорядження голови райдержадміністрації, накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації з питань, що належать до їх компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

7) інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень голови райдержадміністрації, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

8) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;

9) розглядає проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, проекти наказів керівника апарату райдержадміністрації, які надійшли для погодження, з питань, що належать до їх компетенції та готує пропозиції до них;

10) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів, бере участь у їх підготовці та за участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації у здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадмінстрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

11) веде облік і збереження укладених райдержадміністрацією договорів купівлі-продажу земель несільськогосподарського призначення, договорів оренди землі, договорів оренди земель водного фонду, водних об’єктів загальнодержавної власності;

12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

13) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

14) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

15) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах;

16) за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації аналізує, перевіряє рішення виконавчих комітетів сільських, селищних рад з делегованих повноважень на предмет їх відповідності законодавству України, у разі виявлених порушень готує пропозиції щодо їх скасування;

17) надає консультаційну та методичну допомогу з правових питань управлінням, відділам іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищних рад району.

18) бере участь у розгляді скарг, звернень, заяв громадян з питань виконання законів України, порушення прав громадян.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад –5300,00 грн., надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. №15 „Питання оплати праці працівників державних органів”, інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів:

до 17 год. 15 хв. 04 липня 2018 р.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 12301, Житомирська область, смт. Черняхів, площа Рад, 1, каб. 3о 10.00 10 липня  2018 р.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Огірчук Галина Андріївна,тел. (04134) 4-21-59chernyakhiv_rda@ukr.net
Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю „право”
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Рівень досвідченого користувача; досвід роботи з Microsoft Office  (Word, Excel, MS Access, Power Point).Навики роботи з усіма видами браузерів та уміння швидко знайти інформацію в мережі Інтернет.
2 Необхідні ділові якості Діалогове спілкування, лідерські якості, уміння працювати в команді, здатність концентруватись на деталях, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стресостійкість
3 Необхідні особистісні якості відповідальність, дисциплінованість, комунікабельність, готовність допомогти, рішучість, неупередженість
Професійні знання
1 Знання законодавства Знання:Конституції України;Закону України „Про державну службу”;Закону України „Про запобігання корупції”
2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання:Цивільного кодексу України;Цивільного процесуального кодексу України, Господарського кодексу України;Господарського процесуального кодексу України; Кодексу адміністративного судочинства України; Земельного кодексу України.

 

 

 

Завідувач сектору з питань

персоналу  апарату

райдержадміністрації                            (підпис існує)                       Г.А.Огірчук

конкурс

Умови проведення конкурсу на зайняння вакантної посади державної служби категорії “Б” - завідувача сектору містобудування та архітектури, головного архітектора Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області

результати

IMG2 (1)

Результати АПР

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади посади державного службовця категорії „Б” заступника начальника, начальника відділу організації виробництва і  маркетингу сільськогосподарської продукції управління агропромислового розвитку Черняхівської  районної державної адміністрації Житомирської області

Розпорядження голови райдержадміністрації про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

Результати

Наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби в управлінні фінансів Черняхівської районної державної адміністрації

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В»- головного спеціаліста бюджетного відділу управління фінансів Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В»- провідного спеціаліста відділу доходів управління фінансів Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області

Відповідно до пунктів 59-60 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року №246, управління фінансів Черняхівської районної державної адміністрації  Житомирської області інформує, що за результатами проведеного 17 травня 2017 року конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу управління фінансів райдержадміністрації (оголошення розміщено на офіційному сайті Нацдержслужби 28 квітня 2017 року за №21665) та провідного спеціаліста відділу доходів управління фінансів райдержадміністрації (оголошення розміщено на офіційному сайті Нацдержслужби 28 квітня 2017 року за №21664 ), конкурсною комісією переможцями визначено:

Сімашко Надію Миколаївну – на посаду головного спеціаліста бюджетного відділу, яка за результатами конкурсу набрала 9,8 балів;

Коваленко Світлану Володимирівну – на посаду провідного спеціаліста відділу доходів, яка за результатами конкурсу набрала 10,6 балів.

Другий за результатами конкурсу кандидат на  обидві посади відсутній.


Інформація про результати конкурсу на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу по наданню соціальних допомог і компенсацій управління праці та соціального захисту населення Черняхівської районної державної адміністрації

Наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу по наданню соціальних допомог і компенсацій управління праці та соціального захисту населення Черняхівської районної державної адміністрації (на період тимчасового переведення основного працівника) та умови проведення конкурсу на цю посаду

УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В»провідного спеціаліста відділу по наданню соціальних допомог і компенсацій управління праці та соціального захисту населення Черняхівської райдержадміністрації Житомирської області

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Черняхівської районної державної адміністрації

Наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Черняхівської РДА

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Черняхівської РДА

Відповідно до п.59, п.60 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246, за результатами проведеного конкурсу посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу з питань праці та соціального захисту населення Черняхівської райдержадміністрації Житомирської області (№14658- порядковий номер оголошення розміщеного на офіційному веб-сайті Нацдержслужби) конкурсною комісією переможцем визнано Кузьмінську Ганну Василівну, яка за результатами тестування та співбесіди набрала 3,7 бала. Конкурс проведено 21.04.2017 року.

Другого за результатами конкурсу кандидата не визначено, в зв’язку з відсутністю кандидатів.

розпор. про конкурс (1)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

26.01.2017      №6-к

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної  служби категорії «Б»- заступника голови  Черняхівської районної державної адміністрації  Житомирської області   

Загальні умови
Посадові обов’язки  Заступник голови районної державної адміністрації забезпечує:  – реалізацію державної політики у сферах  політико-правових відносин, освіти, культури, соціального захисту населення, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, у справах дітей;- проведення аналізу суспільно-політичного, соціального становища в районі, розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин; -координацію діяльності закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;- розробку прогнозів розвитку мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту та врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку;- організацію медичної допомоги населенню, надання у межах повноважень пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства;- сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері  освіти та культури;- сприяння роботі міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я, освіти та культури;- координацію відповідно до законодавства вирішення питань опіки і піклування, усиновлення, захисту прав та інтересів неповнолітніх;- додержання законодавства про пільги, про працю, зокрема щодо захисту законних прав громадян на працю, відпочинок, соціальний захист; – здійснення аналізу та прогнозування суспільно-політичних, соціально-економічних процесів у районі;- здійснення заходів щодо налагодження взаємодії між органами виконавчої влади, політичними партіями та громадськими формуваннями;- реалізацію державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;- контроль за реалізацією державних гарантій у сфері праці, організації розроблення, затвердження та виконання перспективних і поточних територіальних програм зайнятості населення;-спрямування роботи засобів масової інформації та системи інформування населення з питань висвітлення основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики держави, діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної та районної  державної адміністрації відповідно до покладених обов’язків.
Умови оплати праці посадовий оклад – 7100,00 грн., надбавка до посадового окладу  за ранг державного службовця,  інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково (з урахуванням вимог статті 10 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”)
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі - копію паспорта громадянина України;
- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;
- письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
- копію (копії) документа (документів) про освіту;
- заповнену особову картку встановленого зразка;
-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за2016 рік.Документи приймаються за адресою: м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,1, каб.216, до 18 год.15хв. 13 лютого 2017 року
Дата, час і місце проведення конкурсу 16-17  лютого 2017 року о 10 год. 00 хв.,м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1,
Прізвище, ім’я, та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Огірчук  Галина Андріївна,тел. (041234) 4-21-59chernyakhiv_rda@ukr.net
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1. Освіта Вища; ступінь вищої освіти – магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії “Б”, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше одного року
3.Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістр гуманітарного спрямування або  державного управління
2.Знання законодавства Конституція України, закони України: “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції”, “Про Кабінет Міністрів України”; “Про центральні органи виконавчої влади”; “Про місцеве самоврядування в Україні”; “Про адміністративні послуги”; “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, “Про місцеві вибори”, “Про очищення влади”; “Про засади державної регіональної політики” та інші акти законодавства,  що стосуються діяльності  місцевих державних адміністрацій за функціональним напрямом посади.
3.Професійні чи технічні знання Відповідно до посади:1) володіння інформацією стосовно ключових цілей державної політики, бачення шляхів їх досягнення на місцевому рівні;2) знання основних адміністративно-територіальних та соціально-економічних характеристик району;3) поінформованість із питань гуманітарного розвитку району;4) знання основ технології адміністративної роботи;5) інші знання, необхідні для забезпечення реалізації районною державною адміністрацією визначених законом повноважень за функціональним напрямом посади.
4.Спеціальний досвід роботи досвід роботи на керівних посадах державної служби або служби в органах місцевого самоврядування, або  досвід роботи на керівних посадах галузей   гуманітарної сфери.
5.Знання сучасних інформаційних технологій Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Знання сучасних технологій з електронного урядування.
6.Особисті якості 1) уміння обґрунтовувати власну позицію;2) уміння вирішувати комплексні завдання;3) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;4) вміння працювати в команді та керувати командою;5) аналітичні здібності

Керівник апарату

райдержадміністрації                (підпис    існує)                        О.М.Чайковська

розпор. (1)Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

01.02.2017 №7-к

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби

категорії «Б»-першого заступника голови Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області

Загальні умови
Посадові обов’язки Перший заступник голови районної державної адміністрації забезпечує:- реалізацію на території району державної політики з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів, податкової політики, підприємництва, торговельного та побутового обслуговування, агропромислового комплексу, продовольчої безпеки району, регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, лісового господарства, транспорту та зв’язку, розвитку малого бізнесу;- реалізацію регіональної стратегії розвитку промисловості тааналіз соціально-економічних наслідків інвестиційної діяльності в галузі промисловості;- розроблення пріоритетних напрямів інноваційно-інвестиційної діяльності;- організацію виконання районного бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу;- виконання повноважень райдерж-адміністрації з питань децентралізації та реформи місцевого самоврядування;- координацію та здійснення контролю за діяльністю відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.
Умови оплати праці посадовий оклад – 8100.00 грн., надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця , інші надбавки, доплати та премії – відповідно до ст.52 Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстрокове (з урахуванням вимог  статті 10 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”)
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;4) копію (копії) документа (документів) про освіту;5) заповнену особову картку встановленого зразка;6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.Документи приймаються за адресою: м.Житомир, майдан  ім.С.П.Корольова,1, каб.216, до 18 год.15хв. 20 лютого 2017 року
Дата, час і місце проведення конкурсу 27-28 лютого о 10 год. 00 хв. за адресою:м. Житомир, майдан  ім.С.П.Корольова, 1
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Огірчук Галина Андріївна,тел. (04134) 4-21-59chernyakhiv_rda@ukr.net
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища ; ступінь вищої освіти – магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівним спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта    -
2 Знання законодавства Конституція України, закони України „Про державну службу”,„Промісцеві державні адміністрації”,„Про запобігання корупції”,„Про місцеве самоврядування в Україні”,„Про співробітництво територіальних громад”,„Про добровільне об’єднання територіальних громад”, «Про очищення влади», «Про місцеві вибори», «Про засади державної регіональної політики», Бюджетний кодекс України,Земельний кодекс Українита інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій за функціональним напрямом посади
3 Професійні чи технічні знання Відповідно до посади:1) володіння інформацією стосовно ключових цілей державної політики, бачення шляхів їх досягнення на місцевому рівні;2) знання основнихадміністративно-територіальних та соціально-економічних характеристик району;3) поінформованість із питань агропромислового комплексу, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, лісового господарства, будівництва, архітектури, транспорту та зв’язку, існуючих проблем у цих сферах, наявність бачення шляхів їх вирішення;4)загальні принципи формування місцевих бюджетів та системи оподаткування5) знання основ технології адміністративної роботи;6) інші знання, необхідні для забезпечення реалізації районною державною адміністрацією визначених законом повноважень.
4 Спеціальний досвід роботи досвід роботи на керівних посадах на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, інших сферах управління державного або приватного сектора економіки
5 Знання сучасних інформаційних технологій володінняком’ютером на рівнідосвідченогокористувача. Досвідроботи з офісним пакетом МісrosoftOfice (Word, Excel, PowerPoint). Знання сучасних технологій з елетронного урядування.
6 Особистісні якості 1)  уміння обґрунтовувати власну позицію;2) уміння ефективної комунікації та публічних виступів;3) вміння працювати в команді та керувати командою;4) аналітичні здібності

Керівник апарату

райдержадміністрації             (підпис    існує)           О.М.Чайковська