Статистика сайту

ПАМ’ЯТКА ЗАМОВНИКУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ПАМ’ЯТКА ЗАМОВНИКУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Відповідно до статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,після отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки Замовник індивідуального будівництва (далі- Замовник) подає 2 екземпляри повідомлення про початок виконання будівельних робіт до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області  за адресою: 10014, м. Житомир, майдан С.П.Корольова, 12 ( тел/факс (0412) 42-14-03)), або через Центр надання адміністративних послуг міста Житомира за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Михалівська, 4, тел. (0412) 47-46-68.

Замовник, відповідно до закону, несе відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у поданих ним повідомленні про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об’єкту до експлуатації. Документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.

Будівництво має здійснюватися відповідно до схеми забудови земельної ділянки, яка є невід’ємною частиною будівельного паспорта, з урахуванням ДБН В.2.2.-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення”, ДБН Б.2.2-12:2018 ” Планування і забудова територій”.

Після завершення будівництва Замовникзвертається до організації, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат з інвентаризації нерухомого майна, за технічним паспортом на новобудову.

Згідно статті 35 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”,прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які будувалися на підставі будівельного паспорта,здійснюєтьсяшляхом реєстраціїна безоплатній основі поданої Замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації, заповненої на основі даних технічного паспорта, УправліннямДержавної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській  області.

Датою прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів є дата реєстрації декларації про готовність об’єкту до експлуатації.

Дана декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт  води, газу, тепла, електроенергії, а також включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

Відповідно до чинного законодавства, Замовник несе відповідальність  за експлуатацію об’єкта без зареєстрованої декларації.