Статистика сайту

Райдержадміністрація
Райдержадміністрація

Черняхівська районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади, в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Черняхівського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй Черняхівською районною радою.

Правовий статус Черняхівської райдержадміністрації встановлюється Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України.

Районна державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації та Регламентом Черняхівської районної державної адміністрації.

Місцезнаходження:12301,Житомирська область, Черняхівський район, смт.Черняхів,Майдан Рад,1

Тел. приймальні голови райдержадміністрації: (04134)-416-97

Електронна адреса Черняхівської райдержадміністрації: zagalvidil@chernrda.zht.gov.ua 

Районна державна адміністрація в межах району забезпечує:
1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;
4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих Черняхівською районною радою повноважень.

Нормативно-правові засади діяльності

Організацію повноважень та порядок діяльності Черняхівської районної державної адміністрації визначають:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. (ст.118, 119):

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:
1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

2. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 року.

3.Регламент Черняхівської районної державної адміністрації

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 12.07.2016 року № 28-к «Про Правила внутрішнього трудового розпорядку в районній державній адміністрації» розділу V пункту 12 початок роботи в районній державній адміністрації о 8.00 год. ранку. Перерва на обід з 13.00 до 14.00 год. Закінчення о 17.00 год. В передсвяткові дні робочий день закінчується на 1 годину раніше звичайного.

У відповідних випадках тривалість робочого дня, в тому числі початок і закінчення щоденної роботи і обідньої перерви, визначається адміністрацією по погодженню з місцевим комітетом профспілки з дотриманням встановленої тривалості робочого часу за тиждень чи інший розрахунковий період.

Робота у святковий чи вихідний день, в т.ч. чергування державних службовців в адмінприміщенні, компенсується наданням іншого часу для відпочинку.