Статистика сайту

Райдержадміністрація Звернення громадян
Звернення громадян

Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян 

Аналітична довідка щодо звернень громадян за січень-грудень 2016 року

Звіт про запити на публічну інформацію до Черняхівської районної державної адміністрації за 2016 рік


Інформаційно-аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян в райдержадміністрації, виконкомах сільських, селищних рад у I кварталі 2017 року

Звіт про запити на публічну інформацію до Черняхівської районної державної адміністрації за I квартал 2017 року

Звіт про запити на публічну інформації до Черняхіської державної адміністраці за 2017 рік

                          ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ !

      З метою захисту конституційних прав і свобод громадян району, підвищення ефективності роботи та належного реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви і скарги мешканців району  Черняхівською районною державною адміністрацією створено «гарячу»   телефонну лінію.

Телефон «гарячої» лінії – 4-16-43

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.02.2013  № 28 «Про відповідальність за звернення громадян»

 Gerb

Україна

ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

______________________________________________________________________________________________________________

  смт. Черняхів

   від   04.02.2013                                                                                                        № 28

Про відповідальність

за звернення громадян

Відповідно до вимог Указу Президента України від 07.02.08 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», керуючись ст.ст. 2, 13 , 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Постійний контроль за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян в районній державній адміністрації покласти на керівника апарату райдержадміністрації Чайковську О.М.

2. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомам сільських і селищних рад вжити вичерпних заходів щодо належного вирішення проблем, що порушують громадяни у своїх зверненнях до органів влади вищого рівня, засобів масової інформації та які належать до компетенції місцевих органів влади.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 21.02.2011 № 62 «Про відповідальність за звернення громадян».

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                               С.П.Поліщук

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Витяг із З А К О НУ У К Р А Ї Н И « Про звернення громадян»

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого
самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно
від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до
повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові,
місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання,
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і
записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим,
надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного
органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці
повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне),
так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником
(заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається
заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять
днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених
частиною першою статті 7 цього Закону.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зразок написання заяви (клопотання), скарги, пропозиції (зауваження)

Зразок

Голові райдержадміністрації

_____________________________

(прізвище,ім’я, по-батькові)

___________________________

(прізвище, ім”я, по-батькові заявника)

Адреса громадянина, що звертається,

№ телефона.

 

Заява (клопотання)

 

Викладається суть заяви (клопотання) та при потребі автором звернення додаються копії необхідних документів стосовно суті заяви (клопотання).

 

 

Дата написання

(подання)                                                                                                                                                   Особистий підпис автора

звернення або його

довіреної особи

 

 

Про забезпечення виконання

у районі вимог Закону України

«Про звернення громадян»,

Указу Президента України

від 07.02.08 № 109/2008 та

актів Уряду щодо розгляду

звернень громадян

у 2017 році

 

Районна державна адміністрація повідомляє, що у звітному періоді в районі здійснювались заходи щодо покращання роботи із зверненнями громадян, виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указів Президента України, актів Уряду, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрацій із зазначеного питання.

В секторах, відділах та управліннях райдержадміністрації, виконкомах сільських і селищних рад створено належні умови для роботи із зверненнями громадян. За цією ділянкою роботи закріплені посадові та службові особи.

На нарадах у голови райдержадміністрації, засіданнях виконкомів сільських і селищних рад акцентується увага керівників секторів,  відділів  та управлінь райдержадміністрації, галузевих служб, органів місцевого самоврядування на необхідності підвищення відповідальності посадових осіб за забезпечення на всіх рівнях державної виконавчої влади і місцевого  самоврядування всебічного кваліфікованого неупередженого, об’єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян, що дає можливість оперативно вирішувати порушені жителями району питання та задовольнити їх законні вимоги.

На виконання в районі вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 щодо розгляду звернень громадян важливе значення надається організації особистого прийому громадян. Затверджені та доведені до населення графіки особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації.

За звітний період на особистих та виїзних прийомах керівництвом райдержадміністрації прийнято 152 громадяни, порушено 162 питання.

Для  вирішення  питань забезпечення життєдіяльності віддалених населених пунктів, зручного спілкування з людьми в райдержадміністрації працює телефон «гарячої» лінії».

За звітний період питання щодо організації роботи із зверненнями громадян  двічі заслухано на засіданні колегії райдержадміністрації, розглядалось виконкомами сільських і селищних рад.

Працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації постійно надається практична допомога секторам, відділам, управлінням райдержадміністрації, виконкомам сільських і селищних рад з питань організації роботи із зверненнями громадян. Аналіз звернень громадян дає можливість бачити слабкі місця в роботі, оперативно втручатися та виправляти стан справ.

Впродовж 2017 року до райдержадміністрації надійшло 709 звернень громадян, проти 503 у відповідному періоді минулого року.

У звітному періоді до райдержадміністрації повторні звернення не надходили,  4388 громадян (проти 2326 у 2016р.) порушили питання у 28 колективних зверненнях (проти у 2016р.).  258 звернень (проти 266 у 2016 році) надійшло через органи влади вищого рівня та засоби  масової інформації. Громадяни у своїх зверненнях порушували різноманітні питання, але найбільш чисельними є питання соціального захисту, яких надійшло – 487.

До виконкомів сільських і селищних рад надійшло 4518 звернень, що на 144 більше, ніж у відповідному періоді минулого року, в т.ч. письмових – 2561.

В зверненнях порушено 4518 питань, що на 137 більше відповідного періоду минулого року.

Належна увага приділяється розгляду та вирішенню звернень інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, солдатських вдів, багатодітних сімей, одиноких громадян та сімей військовослужбовців, які брали участь в АТО.

З місцевих бюджетів цим категоріям населення виділено у 2017 році  522017 грн. матеріальної допомоги.

За рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано пільги ветеранам війни та військової служби на суму 1946,2 тис.грн., громадянам, що постраждали від аварії на ЧАЕС – 117,1 тис.грн.

Крім того, профінансовано видатки на виплату пільг працівникам  та пенсіонерам охорони здоров’я, культури та освіти, багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги – 1002,7 тис.грн. та профінансовано видатки на субсидії в сумі 44751,7 тис.грн.

Виконання вимог Закону України «Про звернення громадян»  перебуває на постійному контролі в райдержадміністрації.

Про забезпечення виконання у районі вимог Закону України

«Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08

№ 109/2008 та актів Уряду щодо розглядузвернень громадян

за 9 місяців 2017 року

Районна державна адміністрація повідомляє, що у звітному періоді в районі здійснювались заходи щодо покращання роботи із зверненнями громадян, виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указів Президента України, актів Уряду, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрацій із зазначеного питання.

На виконання в районі вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 щодо розгляду звернень громадян важливе значення надається організації особистого прийому громадян. Затверджені та доведені до населення графіки особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації.

За звітний період на особистих та виїзних прийомах керівництвом райдержадміністрації прийнято 103 громадяни, порушено 113 питань.

Для  вирішення  питань забезпечення життєдіяльності віддалених населених пунктів, зручного спілкування з людьми в райдержадміністрації працює телефон «гарячої» лінії. За звітний період на «гарячу» лінію райдержадміністрації надійшло 1 звернення, по якому надано роз’яснення згідно чинного законодавства.

За звітний період питання щодо організації роботи із зверненнями громадян  двічі заслухано на засіданні колегії райдержадміністрації, розглядалось виконкомами сільських і селищних рад.

Працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації постійно надається практична допомога секторам, відділам, управлінням райдержадміністрації, виконкомам сільських і селищних рад з питань організації роботи із зверненнями громадян. Аналіз звернень громадян дає можливість бачити слабкі місця в роботі, оперативно втручатися та виправляти стан справ.

Впродовж січня-вересня 2017 року до райдержадміністрації надійшло 515 звернень громадян, проти 381 у відповідному періоді минулого року.

У звітному періоді до райдержадміністрації повторні звернення не надходили,  966 громадян (проти 2244 за 9 місяців 2016р.) порушили питання у 25 колективних зверненнях (проти 11 за 9 місяців 2016р.).  188 звернень (проти 214 у відповідному періоді минулого року) надійшло через органи влади вищого рівня та засоби  масової інформації. Громадяни у своїх зверненнях порушували різноманітні питання, але найбільш чисельними є питання соціального захисту, яких надійшло – 357.

До виконкомів сільських і селищних рад надійшло 3430 звернень, що на 67 менше, ніж у відповідному періоді минулого року, в т.ч. письмових – 1896.

 В зверненнях порушено 3450 питань, що на 47 менше відповідного періоду минулого року.

Належна увага приділяється розгляду та вирішенню звернень інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, солдатських вдів, багатодітних сімей, одиноких громадян та сімей військовослужбовців, які брали участь в АТО.

З місцевих бюджетів цим категоріям населення виділено за 9 місяців 2017 року  550,4 тис.грн. матеріальної допомоги.

В райдержадміністрації постійно ведеться роз’яснювальна робота та надаються консультації громадянам про порядок найбільш ефективної реалізації їх конституційного права на звернення.