Статистика сайту

Райдержадміністрація Структурні підрозділи
Структурні підрозділи

1. Апарат районної державної адміністрації

– Відділ контролю, діловодства та організаційної роботи – Золотницька Людмила Володимирівна, тел. 4-16-43

Основні завдання відділу: здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації, забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам,секторам її апарату, контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій.

Організація та забезпечення діяльності районної  державної адміністрації та голови райдержадміністрації, взаємодія з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування; координація роботи та забезпечення організації дій при проведенні масових заходів у районі, референдумів, виборів, засідань колегій, нарад, зустрічей, семінарів.

– Сектор фінансово-господарського та інформаційного забезпечення  Чепель Галина Дмитрівна, тел. 4-16-03

Основні завдання сектору: організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю. Реалізація державної політики у сфері інформаційної  діяльності та комунікацій з громадськістю. Забезпечення поінформованості  громадськості про  діяльність районної державної адміністрації. Здійснення адміністрування, технічної підтримки офіційного вебсайту та доступу доелектронної пошти райдержадміністрації.

– Відділ ведення Державного реєстру виборців – Герасимчук Сергій Володимирович, тел.4-82-92

Основні завдання відділу: ведення реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території сіл та селищ району, а також про громадян, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;

– складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

 – Головний спеціаліст з питань персоналу Огірчук Галина Андріївна, тел. 4-21-59

Основнні завдання: реалізація державної політики з питань  персоналу у районній державній адміністрації; забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації своїх повноважень з питань персоналу; забезпечення організаційного розвитку районної державної адміністрації; добір персоналу районної державної адміністрації; прогнозуванн ярозвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;  організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації; документальне оформленя вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 – Головний спеціаліст з правової роботи – Поліщук Юлія Григорівна, тел. 4-16-36

Основні завдання: організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства.

– Головний спеціаліст  з мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністра  – Дятел Ірина Володимирівна

Основні завдання: планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

2. Управління праці та соціального захисту населення Черняхівської РДА  – Зіневич Ярослав Володимирович, тел. 4-13-31

Основні завдання управління: забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення, удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців. У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання. Забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

3. Управління фінансів Черняхівської РДА– Кондрацька Ольга Віталіївна, тел. 4-14-51

Основні завдання управління: підготовка проекту і організація виконання бюджету, реалізація державної фінансової , бюджетної та податкової політики на території району, підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення, розробка пропозицій по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, забезпечення дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.

4. Сектор містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Черняхівської РДА –  Купчук Світлана Миколаївна,тел. 4-14-10

Основні завдання сектору: забезпечення реалізації державної політики у галузях містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля на території Черняхівського району, в тому числі надання адміністративних послуг відповідно до затверджених інформаційних та   технологічних карток:

  • надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
  • надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;
  • оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
  • надання висновку про погодження/непогодження проекту землеустрою.

5. Сектор освіти Черняхівської РДА – Сташенко Григорій Федорович, тел. 4-15-47.

Основні завдання сектору: Реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів.

6. Сектор культури, молоді та спорту Черняхівської  РДА – Капустіна Марія Герасимівна, тел. 4-11-82

Основні завдання сектору: реалізація державної політики в галузі культури у відповідності до “Основ законодавства України в галузі культури”, управління на території району закладами, установами і організаціями культури, що належать до комунальної власності, координації діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності. Здійснення в установленому порядку та існуючої системи в галузі культури кадрової політики, пов’язаної із розстановкою, навчанням і раціональним використанням кадрового потенціалу в інтересах реалізації державної політики в галузі культури в районі.

7. Архівний сектор Черняхівської РДА – Столяренко Людмила Степанівна, тел. 4-11-61

Основні завдання сектору: реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району. Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

8. Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії  з правоохороннми органами та житлово-комунального господарства Черняхівської  РДА  – Трохименко Петро Олександрович

Основні завдання сектору: аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення визначених чинним законодавством повноважень райдержадміністрації щодо  забезпечення реалізації державної політики у сфері оборонної  роботи, цивільного захисту населення і територій  району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, організації здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства.

9. Служба у справах дітей Черняхівської РДА – Максимчук Зоя Володимирівна, тел. 4-13-57

Основні завдання служби: служба у справах дітей райдержадміністрації вирішує питання соціального захисту дітей та організацію роботи із запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї.

10. Відділ  з питань адміністративних послуг та державної реєстрації  Черняхівської РДА  – Кучерук Ольга Олександрівна , тел. 4-22-53

Основні завдання відділу: організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.