Статистика сайту

РайдержадміністраціяСтруктурні підрозділи Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Місце знаходження: смт.Черняхів, майдан Рад, 1, каб.49

Тел.: (243) 4-21-23

 

Посада ПІП
Начальник відділу Федосєєва-Лєвандовська Олександра Миколаївна  
Головний спеціаліст вакансія
Головний спеціаліст Редчиць Ірина Андріївна  

 

Основне завдання сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – формування та забезпечення виконання державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

СІМ’Я

 

Сім’я – це те первинне середовище,

де дитина повинна вчитися робити добро   

В.Сухомлинський

 

Соціальна підтримка сімей

 

Багатодітна сім’я − сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання  у  загальноосвітніх,  професійно-технічних та вищих навчальних закладах, − до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

ПідтримкаДокументами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї та її право на отримання пільг, єпосвідчення батьків та дитини з багатодітної сім‘ї. Для отримання посвідчення одному з батьків потрібно звернутися до структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної в місті Києві держадміністрації за місцем його реєстрації з наступним комплектом документів:

-     заявою батька або матері про видачу посвідчень;

-     копіями свідоцтв про народження дітей;

-     копією свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);

-     копіями сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

-     довідкою про склад сім’ї (форма № 3);

-     фотокартками (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

-     довідками із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);

-     довідкою структурного підрозділу про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різною адресою).

Посвідчення видаються одному з батьків багатодітної сім’ї протягом 10 днів після подання усіх необхідних документів. Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років.

У зв’язку з відсутністю бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї тимчасово видається список у формі довідки на кожну родину окремо, який підтверджує статус багатодітної родини і є підставою для отримання пільг в житлово-комунальній сфері.

Сім’я, яка належить до категорії багатодітних, має право на наступні пільги:

ЖИТЛО

Оплата житлово-комунальних послуг:

50 % знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю) (Закон України “Про охорону дитинства”).

50 % знижка плати за користування комунальними послугами та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством. (Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.) (Закон України “Про охорону дитинства”).

50 % знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення (Закон України “Про охорону дитинства”).

50 % вартості абонентної плати від затверджених тарифів за користування квартирним телефоном, позачергове встановлення квартирних телефонів (Закон України “Про охорону дитинства”).

Житлове забезпечення:

Надання жилого приміщення: позачергове –  сім’ям, які мають 5 і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей; першочергове – багатодітні сім’ї (Житловий кодекс України).

Отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення: позачергове – сім’ї, які мають 5 і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно 3 і більше дітей; першочергове – одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно двох дітей (Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”).

РОБОТА

Зменшення суми загального місячного оподатковування доходу отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 100 % суми пільги – 1218 грн. (100 % соціальної пільги дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи і становить в 2014 році 1218 грн.) для платника податку, який утримує двох чи більше дітей до 18 років – у розрахунку на кожну таку дитину (Податковий кодекс України, ст. 169).

Надання щорічної додаткової відпустки тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років (Закон України “Про відпустки”).

ОСВІТА

50 % плати за харчування дітей (в тому числі й тих, які перебувають під опікою) у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах, а сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче гарантованого мінімуму у розрахунку на одну особу, взагалі звільняються від плати за харчування дітей у цих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”).

Діти із багатодітних сімей здобувають позашкільну освіту безоплатно (ст. 26 Закону України “Про позашкільну освіту”).Підтримка сім_2

Пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів “… дітям з багатодітних сімей, у складі яких є 5 і більше дітей, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки” (Закон України “Про охорону дитинства”).

Звільнення від плати за навчання у ВНЗ державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації дітей з багатодітних сімей, у складі яких є 5 і більше дітей, а також осіб віком від 18 до 23 років із таких сімей за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше (Закон України “Про охорону дитинства”).

Перевага в отриманні пільгового державного кредиту для здобуття дітьми вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 913 “Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти”).

Безоплатне одноразове харчування учнів 1-4 класів (6-10 років), які відвідують групи подовженого дня (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004
№ 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах).

Звільнення від плати за харчування дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу, спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002
№ 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладах”).

Безоплатні обіди у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з малозабезпечених родин при отриманні допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”).

ДОЗВІЛЛЯ

Безкоштовні запрошення для дітей на новорічні та різдвяні свята у разі їх наявності в структурних підрозділах районних в місті Києві державних адміністраціях.

Звільнення від плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей, якщо розмір коштів, що припадають на одного члена сім’ї на місяць, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 № 374 “Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”).

ОХОРОНА ЗДОРОВ‘Я

Щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, компенсація витрат на зубопротезування – для дітей (Закон України “Про охорону дитинства”).

Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація – для дітей (Закон України “Про охорону дитинства”).

Безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів для дітей з багатодітних сімей (Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей”).

Безкоштовна стоматологічна допомога для матерів (батьків) в КП “Київська міська стоматологічна поліклініка”, тел. 484-01-58 (розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.06.2009 № 748 “Про затвердження Положення про порядок надання стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення в КП “Київська міська стоматологічна поліклініка”).

Безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей з багатодітних родин (Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”).

ТРАНСПОРТ

Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання – для дітей (Закон України “Про охорону дитинства”);

Один із батьків багатодітної сім’ї має право безоплатного проїзду в метрополітені на підставі посвідчення батьків багатодітної сім’ї (рішення Київської міської ради від 17.02.2011 №19/5406 “Про затвердження міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” на 2011 – 2015 роки”).

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Встановлення пенсії за особливі заслуги матерям, які народили та виховали до 6-ти річного віку п’ятеро і більше дітей як надбавку до основної пенсії, у розмірі від 35 % до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку (Закон України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”).

Призначення дострокової пенсії за віком жінкам, які народили та виховали до 6-ти річного віку п’ятеро або більше дітей, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 15 років страхового стажу.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 20 років страхового стажу (Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

МАТЕРІАЛЬНА ПІДТРИМКА

Присвоєння почесного звання України “Мати-героїня” – жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених з одноразовою виплатою винагороди у розмірі 10 прожиткових мінімумів, встановленого для працездатних осіб (Укази Президента України від 21.08.2004 № 963 “Про внесення змін до Указу Президента України від 29.06.2001 № 476″, від 25.12.2007 № 1254 “Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”).

Щомісячна матеріальна допомога малозабезпеченим родинам, які мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї (Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”).

Присвоєння почесного звання України “Мати-героїня

Почесне звання “Мати-героїня” присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у вихованні дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Подання про присвоєння почесних звань вносяться Президентові України Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Вищим арбітражним судом України, Генеральною прокуратурою України, обласними, Київською міською державними адміністраціями, а також Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України, творчими спілками, об’єднаннями громадян

ГероїніКлопотання про присвоєння почесних звань, які порушуються органами місцевого самоврядування, подаються Президентові України через Київську міську державну адміністрацію.

Згідно з порядком представлення до почесних звань, затвердженого Указом Президента України від 19.02.2003 № 138, висунення кандидатур до відзначення державними нагородами здійснюється гласно за місцем роботи кандидатів

Після присвоєння Указом Президента України почесного звання України “Мати-героїня” необхідно звернутися до районного управління праці та соціального захисту населення з пакетом документів: заявою про виплату винагороди із зазначенням способу виплати,  копію сторінок паспорта (з даними про  прізвище,  ім’я  та  по батькові, місце реєстрації) для формування особової справи з метою виплати одноразової винагороди у розмірі 10 прожиткових мінімумів, встановленого для працездатних осіб, згідно із Указом Президента України від 25.12.2007 № 1254 “Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”.

 

Державні допомоги сім’ям з дітьми

Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” передбачено надання таких видів допомоги:

 1. допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

 2. допомога при народженні дитини;

 3. допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

 4. допомога на дітей одиноким матерям;

 5. допомога при усиновленні.

Попередження насильства в сім’ї

Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»:

Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.

Види насильства в сім’ї:

1) Фізичне 
– умисне  нанесення  одним  членом сім’ї  іншому  члену  сім’ї  побоїв,  тілесних ушкоджень,  що може призвести  або  призвело  до   смерті   постраждалого,   порушення фізичного  чи  психічного  здоров’я,  нанесення шкоди його честі і гідності.

2) Сексуальне 
– протиправне посягання  одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї,  а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього  члена сім’ї.

3) Психологічне 
– насильство,  пов’язане з дією одного члена сім’ї  на  психіку  іншого  члена  сім’ї  шляхом словесних  образ або погроз,  переслідування,  залякування,  якими навмисно   спричиняється   емоційна   невпевненість,   нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю.

4) Економічне 
–  умисне  позбавлення  одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла,  їжі, одягу та іншого майна чи коштів,  на які постраждалий має передбачене законом право,  що може  призвести  до його смерті,  викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я.

Попередження насильства в сім’ї – система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім’ї, припинення насильства в сім’ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім’ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім’ї.

Підстави  для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї

ЗАЯВА про допомогу жертви насильства в сім’ї або члена сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї;
висловлене жертвою  насильства  в  сім’ї  або  членом  сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в  сім’ї, бажання  на  вжиття  заходів  з  попередження насильства в сім’ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто;
отримання ПОВІДОМЛЕННЯ про застосування  насильства  в  сім’ї або  реальної  загрози  його  вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім’ї.

Заява або повідомлення про застосування насильства в  сім’ї чи реальної загрози   його  вчинення  приймаються  за  місцем проживання постраждалого органами, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї:

у районній державній адміністрації:

 1. Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту.

 2. Центр соціальних служб для сім’ ї, молоді та спорту.

 3. Служба у споравах дітей.

  У районному управлінні РВУМВС України в Житомирській обл..:

 1. Відділ дільничних інспекторів міліції;

 2. відділ кримінальної міліції у справах дітей.

 

МОЛОДЬ

 

Пам’ятай, що ніщо не минає

Так швидко, як юність

Е.Роттердамський

 

Нормативно-правова база

 1. Декларація від 15.12.1992 № 2859-XII “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”.

 2. Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.

 3. Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV “Про молодіжні та дитячі громадські організації”.

 4. Закон України від 21.06.2001 № 2558-III “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.

 5. Закон України “Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю” вiд 04.11.2004 № 2150-IV.

 6. Закон України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” вiд 21.12.2000 № 2157-ІІІ.

 7. Закон України від 19.02.09 року № 1026 „Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

 8. Закон України від 21.01.2010 року N 1824-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв».

 9. Указ Президента України від 02.08.2000 № 945/2000 “Про гранти Президента України для обдарованої молоді”.

 10. Указ Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 “Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді“.

 11. Указ Президента України від 27.04.2009 № 272/2009 “Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції “Памятати. Відродити. Зберегти”.

 12. Указ Президента України від 06.10.1999 № 1285/99 “Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді”.

 13. Указ Президента України вiд 06.01.2010 № 6/2010 “Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді”.

 14. Указ Президента України від 16.06.1999 № 659/99 «Про День студента».

 15. Указ Президента України від 22.06.1994 № 323/94 «Про День молоді».

 16. Указ Президента України від 24 квітня 2000 року N 612 “Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді”.

 17. Указ Президента України від 28.03.2008 № 279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні».

 18. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій» від 6 жовтня 1999 року № 1284/99.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 «Про премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України».

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки».

 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1062 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї”.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Всеукраїнський фотоконкурс
„Молоде обличчя України”

1.      Загальні положення

1.1. Всеукраїнський фотоконкурс „Молоде обличчя України” (далі – Фотоконкурс) проводиться щорічно Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту (далі – Міністерство)спільно з Міністерством культури і туризму України, Національною спілкою фотохудожників України, структурними підрозділами у справах сім’ї, молоді та спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, творчими спілками, всеукраїнськими молодіжними громадськими організаціями та іншими зацікавленими структурами.

1.2. Фотоконкурс проводиться з метою поліпшення підтримки та розвитку творчих здібностей молоді в аспекті розвитку візуального мистецтва та утвердження патріотизму молодого покоління

2.      Організація та проведення Фотоконкурсу

2.1. Фотоконкурс проводиться з травня по жовтень в два тури: регіональний (травень-вересень) та всеукраїнський (жовтень – листопад).

2.2. Для вирішення питань стосовно організації та проведення Фотоконкурсу утворюється Організаційний комітет, до складу якого входять представники Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства культури і туризму України, Національної спілки фотохудожників України та інших осіб за рішенням Голови комітету.
Склад Оргкомітету затверджується Міністром у справах сім’ї, молоді та спорту. Оргкомітет очолює заступник Міністра згідно з розподілом обов’язків.

2.3. З метою конкурсного відбору фото робіт та визначення переможців наказом Міністерства формується компетентне журі, до складу якого входять фотохудожники, професійні фотографи, мистецтвознавці, дизайнери, представники Міністерства культури і туризму України, Національноїспілки фотохудожників України, громадськості тощо. Склад журі очолює фахівець у напрямку візуального мистецтва, визначений Головою Оргкомітету.

2.4. Перший тур (регіональний) проводиться структурними підрозділами у справах сім’ї, молоді та спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – Структурні підрозділи).

2.5. Структурні підрозділи:
– інформують молодь про відкриття та умови Фотоконкурсу через засоби масової інформації;
– організовують прийом заявок, довідок, фотографій на конкурс, формують склад місцевих організаційних комітетів;
– формують регіональні журі для розгляду поданих робіт;
– визначають переможців першого туру Фотоконкурсу (І, ІІ, ІІІ місця) в кожній тематичній рубриці. Очолює журі першого туру фахівець у напрямку візуального мистецтва;
– нагороджують переможців першого туру Фотоконкурсу;
– за результатами проведення першого туру до 1 жовтня надають  Міністерству роботи, яким присуджено перші три місця за усіма тематичними рубриками, які оформлені відповідно до вимог цього положення.

2.6. Другий тур (всеукраїнський) проводиться Міністерством у жовтні кожного року.

2.7. Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту:
– забезпечує розгляд поданих Структурними підрозділами фоторобіт та формує склад журі Фотоконкурсу, яке визначає переможців всеукраїнського туру (І, ІІ, ІІІ місця) в кожній з номінацій;
– наказом затверджує рішення журі щодо визначення переможців Всеукраїнського туру Фотоконкурсу;
– у ході святкування Дня студента нагороджує переможців дипломами та заохочувальними призами;
– організовує Всеукраїнську виставку робіт переможців   Фотоконкурсу та видає буклет „Молоде обличчя України”;
– інформує через засоби масової інформації про результати Всеукраїнської фотовиставки.

2.8. Національна спілка фотохудожників України зобов’язується забезпечити рамки зі склом для оформлення фотографій переможців на час проведення Всеукраїнської фотовиставки «Молоде обличчя України».

2.9. Національна спілка фотохудожників України відзначає роботи найкращих, на їх розсуд, учасників Фотоконкурсу, нагороджують пам’ятними подарунками та, в межах компетенції, залучаються до пошуку спонсорської допомоги для проведення вищезазначеного Фотоконкурсу.

3.      Вимоги до проведення Фотоконкурсу

3.1. У Фотоконкурсі бере участь молодь віком від 14 до 28 років. Кількість фоторобіт, які подаються учасниками, необмежена.

3.2. До конкурсу допускаються роботи всіх фотографічних жанрів (портрет, репортаж та ін.),зроблені за останні три роки, за тематичними рубриками:
– „Молодь і держава”;
– „Професії молодих”;
– „Талановита молодь України”;
– „Українське студентство”;
– „Дозвілля молоді”;
– „Вибір молоді – здоров’я”;
– „Всі різні – всі рівні”;
– „Нас єднає Україна”.

3.3. Надіслані на Фотоконкурс фотороботи мають відображати реальні життєві ситуації. Зміст фотографії має донести до глядача реально існуючі в нашому повсякденному житті тенденції щодо розвитку молоді, її творчих успіхів та досягнень в розбудові держави, реалізації творчих задумів, формування активної життєвої позиції тощо.
Фотографії повинні бути зроблені в Україні.

3.4. Для участі у Фотоконкурсі автор фоторобіт подає:
– фотороботи;
– заявку про участь у Фотоконкурсі;
– довідку про творчі досягнення (оформляється у вільній формі і подається на паперовому та електронному носіях).
Підпис автора засвідчує зобов’язання подавати правдиву інформацію про себе.

3.5. Приймаються фотографії розміром від 30х40 до 40х50 см (у виняткових випадках інший формат) не наклеєні на паспарту. Зображення повинно бути навиліт, без полів, псевдопаспарту і рамок. На звороті кожної роботи необхідно вказати номер роботи згідно заявки, назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора, місце проживання, рубрику, рік фотозйомки. До робіт додається CD з копіями робіт у форматі jpg без стискання, 300 dpi того ж розміру, що й відбиток.
Роботи повинні надсилатись в легкому та міцному упакуванні, щоб виключити їх псування при транспортуванні. Організатори забезпечують обережне поводження з роботами, однак не несуть відповідальності за їх пошкодження чи втрату робіт під час поштового пересилання.

3.6. Фотографії, які не відповідають зазначеним у цьому Положенні вимогам, не розглядаються.

3.7. Надіслані на Фотоконкурс роботи повертаються авторам, крім СD з  електронними копіями робіт. Роботи переможців залишаються в оргкомітеті Фотоконкурсу з метою їх подальшого використання в проведенні виставок, виданні інформаційних та рекламних матеріалів конкурсу, тощо. Оргкомітет залишає за собою право публікації робіт з виставки в періодичних виданнях (в тому числі й електронних, без виплати гонорару), а також їхнє розміщення на електронних носіях та в Інтернеті з некомерційною метою (із збереженням права інтелектуальної власності автора фотороботи) і експонування з метою популяризації Фотоконкурсу.

3.8. До конкурсу не допускаються роботи, які пропагують насильство, релігійну та етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу, пропагують погані звички (алкоголізм, наркоманію, тютюнопаління).

Молодіжне житло

УМОВИ ОТРИМАННЯ 

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла урегульований Положенням “Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584 (далі – Положення 584).

Відповідно до пункту 3 Положення 584 право на отримання кредиту мають молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно з законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

 • сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;

 • неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину);

 • одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Кредит відповідно до п. 16 Положення 584 надається молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном повернення до 30 років.

Перший внесок кандидата у позичальники згідно з підпунктом третім пункту 17Положення 584 становить не менше як шість відсотків передбаченої вартості будівництва (реконструкції) чи експертної оцінки вартості придбання об’єкта кредитування. При цьому у випадку надання кредиту на будівництво (реконструкцію) житла зазначену суму кандидат вносить двома частинами: на момент укладення кредитної угоди – на менше як половину цієї суми, а також кошти на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, виходячи із загальної суми внесків позичальника; під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання в бюро технічної інвентаризації технічного паспорта з урахуванням фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла – решту коштів.

Відповідно до п. 20 Положення 584 розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається регіональним відділенням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю (далі – нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитної угоди, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла.

Розмір кредиту на придбання житла визначається регіональним відділенням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, виходячи з нормативної площі житла та експертної оцінки. При цьому відповідно до абзацу третього пункту 2 Указу Президента України “Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей” від 12 листопада 1999 року № 1460 передбачено, що при наданні пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) або придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам перевага надається багатодітним.

Також Положенням 584 передбачено пільгові умови кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян, а саме: п. 30 Положення 584 передбачено, що позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі три відсотки річних суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей, – 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Громадяни, які мають право і бажають отримати пільговий довготерміновий кредит на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла на умовах визначених п.18 Положення 584, повинні подати до консультаційного центру регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (03037, м. Київ, вул. м. Кривоноса, буд. 2 а, тел/факс: (044) 270 6455) такі документи:

 • заяву про надання кредиту;

 • довідку про перебування на квартирному обліку або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на селі;

 • довідку про склад сім’ї;

 • копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

 • копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

 • документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідка з місця роботи дорослих членів його сім’ї, у разі потреби – договір поруки, інші документи, що підтверджують його доходи);

 • звіт про незалежну оцінку об’єкта купівлі-продажу;

 • документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні кредиту перед іншими кандидатами;

 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Кандидат для отримання кредиту на будівництво (реконструкцію) індивідуального будинку, крім зазначених документів, подає будівельний паспорт, виданий місцевими органами архітектури, проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому порядку.

У разі подання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством.

 

Оздоровлення та відпочинок дітей

Організація та проведення  літньої кампанії оздоровлення та відпочинку дітей Черняхівського району здійснюється на  виконання основних положень Закону України від 04.09.2008 р. №375-УІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей», районної комплексної Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2011-2015р.

Установи, які здійснюють оздоровлення дітей шкільного віку пільгових категорій:
  Сектор у справах  у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 Путівки надаються дітям пільгових категорій:Оздоровлення

 1. дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

 2. дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або  під час виконання службових обов’язків;

 3. дітям із багатодітних сімей;

 4. дітям із малозабезпечених сімей;

 5. дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій,  катастроф;

 6. дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

 7. талановитим та обдарованим дітям: переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; учасникам дитячих творчих  колективів та спортивних команд, які є переможцями конкурсів усіх рівнів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінникам навчання;

 8. лідерам дитячих громадських організацій;

   Відділ освіти Черняхівської райдержадміністрації

Протягом червня на базі загальноосвітніх закладів міста (шкіл, гімназій, ліцеїв тощо) діють оздоровчі табори відпочинку  з денним перебуванням. В таборах працюють гуртки, спортивні секції, організовуються туристські походи, екологічні та краєзнавчі експедиції, літні спортивні змагання.

 

Розвиток фізичної культури та спорту

В районі діє дитячо-юнацька спортивна школа.

Назва

Відділення з видів спорту

ПІБ директора

Адреса

Черняхівська дитячо-юнацька спортивна школа

Бадмінтон, баскетбол, волейбол, легка атлетика, футбол, гандбол, баскетбол Гриневич Геннадій Миколайович смт.Черняхів, вул.Леніна, 29

      СпортФізична культу і спорт – невід’ємна частина повноцінного життя населення. ІІ основне призначення – зміцнення здоров’я, забезпечення здорового способу життя. Проте, ми не завжди замислюємося над причинами погіршення стану здоров’я, різкого прогресування захворювань серця, гіпертонією, ожиріння тощо. І, в результаті, порятунок шукаємо в медикаментозному лікуванні, забуваючи про сталі традиції – заняття спортом. Але як би там не було , а Черняхівський район живе своїм спортивним життям: розвивається футбол, волейбол, бадмінтон, легка атлетика, гандбол, баскетбол. Даними видами спорту мають можливість займатися діти та молодь в дитячо-юнацькій спортивній школі в позаурочний час. Вісім тренерів-викладачів під керівництвом директора Г.М.Гриневича, які віданні своїй справі, дають можливість підростаючому поколінню ставити перед собою завдання, нести в собі любов до м’яча, ракетки, яка надихає на спортивний азарт, загартованість та витривалість. Спорт зобов’язує бути кращим, дає фізичну підготовку, можливість приймати учать в обласних спортивних змаганнях, де є ймовірність бути поміченим тренерами високого класу. Крім того, щосуботи , діти, які займаються на відділенні легкої атлетики, мають можливість відвідувати плавальний басейн ДЮСШ «Авангард» та легкоатлетичний манеж в м. Житомирі.

       Але найголовніше те, що спорт –  це здоров’я і змістовне дозвілля, адже дитина знаходиться в спортивному залі під наглядом тренера, а не на вулиці в сумнівних компаніях.

 

      спорт_2