Статистика сайту

Управління праці та соціального захисту населення
Управління праці та соціального захисту населення

Управління праці та соціального захисту населення Черняхівської райдержадміністрації

Юридична адреса: 12301, смт. Черняхів вул. Гречка, 35

Телефон: (04134) 41331

Графік роботи:   понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00

 електронна адреса: soczah_ch1821@ukr.net

(04134) 4-81-34 “ГАРЯЧА” ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Нормативні документи

Графік особистого прийому громадян у департаменті праці соціалього захисту населення обласної державної адміністрації на 2018 рік

Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги

Реєстр адміністративних послуг, що надаються управлінням праці та соціального захисту населення Черняхівської райдержадміністрації

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг

Про внесення змін до статті 18 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” щодо встановлення щомісячної доплати інвалідам з дитинства підгрупи А

Структура управління праці та соціального захисту населення Черняхівської райдержадміністрації:

начальник управління – Зіневич Ярослав Володимирович;

заступник начальника управління – Воскобойник Оксана Вікторівна;

відділ з питань праці та соціально-трудових відносинзаступник начальника управлінняначальник відділу – Савицька Руслана Миколаївна;

–  відділ по наданню соціальних допомог та компенсаційначальник відділуПархомчук Надія Іванівна;

відділ персоніфікованого обліку – начальник відділу – Данилівська Тетяна Миколаївна.

Відповідно до Положення про управління праці та соціального захисту населення Черняхівської райдержадміністрації затвердженого розпоряженням голови Черняхівської райдержадміністрації № 249 від 08.10.2010 року:

1. Управління   праці   та   соціального   захисту  населення Черняхівської районної держадміністрації(далі – управління) є структурним підрозділом Черняхівської районної держадміністрації, що утворюється головою цієї    адміністрації,    підзвітним   і підконтрольним   голові держадміністрації та  відповідно  Головному  управлінню  праці  та соціального   захисту   населення Житомирської обласної держадміністрації.

2. Управління   у  своїй  діяльності  керується  Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України,  указами Президента України  і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції ( 254к/96-ВР ) та  законів  України,  актами  Кабінету Міністрів   України,  наказами  Мінпраці,  розпорядженнями  голови
районної держадміністрації,  актами відповідного органу  місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення у    межах    своїх    повноважень    додержання  законодавства   про   працю,   зайнятість,    трудову    міграцію, загальнообов’язкове   державне   соціальне  страхування,  пенсійне забезпечення,  соціальний  захист  та   соціальне   обслуговування населення,  у  тому  числі  громадян,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи;

удосконалення форм   і   засад    соціального    партнерства, організація  співробітництва  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками  та  організаціями роботодавців;

здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати  пенсій  органами  Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

призначення та  виплата  соціальної допомоги,  компенсацій та інших  соціальних  виплат,  встановлених  законодавством,  надання субсидій  для  відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг,  придбання скрапленого газу,  твердого та рідкого  пічного побутового палива;

розроблення та   організація  виконання  комплексних  программ поліпшення  соціального  обслуговування  інвалідів,   пенсіонерів, одиноких   непрацездатних   громадян  похилого  віку  та  всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури,  направлення  інвалідів  та дітей-інвалідів  до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення (районного значення);

 забезпечення реалізації  державної  політики  зайнятості   на відповідній території;

забезпечення виплати передбачених  законодавством  компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи;

виконання функцій  головного  розпорядника  коштів  місцевого бюджету  на  здійснення  заходів  з  виконання  державних  програм соціального  захисту  населення  за рахунок субвенції з державного бюджету;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні  питань
соціально-економічного розвитку відповідної території.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

               1) забезпечує  здійснення  заходів,  спрямованих на посилення мотивації  до  праці,  удосконалення  її  організації,  оплати  та нормування;

               2) аналізує    ситуацію   в   соціально-трудовій   сфері   на відповідній території,  стан укладення  колективних  договорів  на підприємствах,  в  установах  та організаціях;  сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає
їм  організаційно-методичну  допомогу;  забезпечує  у  межах своїх повноважень      додержання      законодавства      з       питань колективно-договірного регулювання   соціально-трудових  відносин, розв’язання колективних трудових  спорів  (конфліктів);  проводить реєстрацію,   веде   облік,   забезпечує   зберігання   оригіналів
колективних договорів, змін та доповнень до них;

               3)вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; координує діяльність структурних підрозділів районної держадміністрації, пов’язану з розробленням та виконанням територіальної програми занятості населення; сприяє підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форми власності та підпорядкування, в організації професійного навчання кадрів на виробництві.

               4) забезпечує  діяльність  комісії  у  справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань,  пов’язаних  з наданням статусу учасника війни;

               5) здійснює  державний  контроль за додержанням законодавства про  соціальний  захист  та  соціальне  обслуговування  населення, своєчасною     виплатою     заробітної    плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з   оплати   праці,  а  також  за  наданням  працівникам  пільг  і компенсацій, передбачених законодавством;

               6) забезпечує соціальний захист працівників, зянятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці; вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

               7) організовує в межах своєї  компетенції  роботу  з  надання пільг пенсіонерам,  інвалідам,  ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам,  забезпечує надання населенню  субсидій для  відшкодування  витрат  на  оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

               8) аналізує  стан  виконання комплексних програм,  здійснення заходів соціальної підтримки  малозабезпечених  верств населення, надання  встановлених  законодавством  пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові  районної держадміністрації пропозиції цих питань;

               9) забезпечує  надання  відповідно до законодавства державної допомоги  сім’ям   з   дітьми,   державної   соціальної   допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам,  які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

               10) здійснює  відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин,  ремонт і технічне обслуговування автомобілів та    на    транспортне    обслуговування,    а   також   вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

               11) здійснює нагляд за додержанням  вимог  законодавства  під час   призначення   (перерахунку)   та   виплати  пенсій  органами Пенсійного фонду України;

               12) забезпечує  цільове  використання  бюджетних  асигнувань, передбачених   на   соціальний   захист   населення  та  соціальне обслуговування;

               13) організовує   роботу   головних   державних    соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

               14) видає  відповідні  посвідчення ветеранам війни,  праці та іншим категоріям громадян;

               15) сприяє громадянам в одержанні документів,  необхідних для призначення окремих видів допомоги;

               16) сприяє   веденню   персоніфікованого   обліку  у  системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

               17) проводить  інвентаризацію  особових  справ   і   особових рахунків   осіб,   які   одержують   допомогу,   в   установленому законодавством порядку;

               18) формує банк даних  інвалідів,  подає  пропозиції  органам місцевого    самоврядування    щодо    потреби    у    комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

               19) організовує      матеріально-побутове      обслуговування інвалідів,   ветеранів   війни  та  праці,  їх  санаторно-курортне лікування,   забезпечує   інвалідів   в   установленому    порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

               20)створює мережу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян  та  організовує  їх роботу,  забезпечує  доступність громадян  до  соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;

               21) подає   в   установленому   порядку    пропозиції    щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами,  які за станом здоров’я потребують догляду;

               22) забезпечує    у    разі    потреби     влаштування     до будинків-інтернатів (пансіонатів)    громадян    похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів,  надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;

               23) сприяє благодійним,  релігійним організаціям, громадським об’єднанням,   установам   та   організаціям   недержавної   форми власності,  окремим громадянам у наданні  соціальної  допомоги  та соціальних послуг інвалідам,  ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку,  а також іншим особам,  які перебувають у  складних життєвих обставинах;

               24) сприяє    підготовці,    перепідготовці   та   підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

               25) підтримує  функціонування   апаратно-програмних   засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;

               26) організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян,   підприємств,  установ  та  організацій  з  питань,  що належать  до  його  компетенції,  вживає  відповідних  заходів  до усунення причин, які викликають скарги;

               27) роз’яснює  громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

               28) інформує  населення  з  питань,  що  належать   до   його компетенції, через засоби масової інформації;

               29) в   установленому   порядку  формує  базу  даних  Єдиного державного автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на пільги, та веде їх персоніфікований облік;

               30) формує  та  підтримує  в  актуальному  стані  базу  даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

               31) забезпечує на відповідному рівні  реалізацію  міжнародних проектів із соціальних питань;

               32) організовує   роботу   з  визначення  статусу  осіб,  які постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  та  забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист;

               33) подає  пропозиції  до  проектів  регіональних  програм із соціального   захисту   громадян,   які   постраждали    внаслідок Чорнобильської катастрофи;

               34) бере   участь   у   розгляді   проектів  контрактів,  які укладаються з керівниками суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної держадміністрації;

               35) вживає  заходів до соціального захисту бездомних громадян та  осіб,  звільнених  з  місць  позбавлення  волі,  утворення  та розвитку  мережі  закладів  та  установ,  що  надають  послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає
районній держадміністрації пропозиції з цього питання;

               36) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

               37) організовує  в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг,  в тому числі платних,  суб’єктами,  що надають соціальні  послуги,  забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам,  які  надають  соціальні  послуги,  координує  та
контролює діяльність зазначених суб’єктів;

               38) подає  пропозиції  районній  держадміністрації  та органу місцевого самоврядування під час формування  проекту  відповідного місцевого  бюджету  щодо  передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту  та  соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

               39) у  межах  компетенції  організовує  роботу  з  визначення потреби  громадян у соціальних послугах,  забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з  відповідного  місцевого  бюджету  на надання таких послуг.

5. Управління має право:

               1) здійснювати  контроль  за  наданням  інвалідам,  ветеранам війни та праці,  сім’ям  загиблих  військовослужбовців,  сім’ям  з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;

               2) здійснювати   контроль   за   додержанням  підприємствами, установами та  організаціями  всіх  форм  власності  встановленого порядку  оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;

               3) одержувати в установленому порядку від  інших  структурних підрозділів   районної держадміністрації,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ  та організацій усіх форм власності інформацію,  документи та інші матеріали,  необхідні для виконання  покладених  на  нього завдань;

               4) подавати  районній держадміністрації,  Головному  управлінню  праці  та   соціального захисту  населення обласної деожадміністрації пропозиції  з  питань,  що належать до компетенції управління;

               5) залучати  спеціалістів   інших   структурних   підрозділів районної,  районної держадміністрації,підприємств,  установ,  організацій  та  об’єднань  громадян   (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань,  що належать до компетенції управління.

6. Управління під час виконання покладених на  нього  завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації,  органами  місцевого самоврядування,    а    також    з   підприємствами,   установами, організаціями, громадянами та об’єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник,  який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної  держадміністрації за погодженням із заступником голови та   відповідно начальником  Головного  управління  праці  та соціального  захисту   населення облдержадміністрації.

Начальник управління має заступників,  які  призначаються  на посаду і  звільняються  з  посади  головою  районної держадміністрації за поданням  начальника управління та погодженням з начальником Головного управління праці та  соціального  захисту  населення  обласної держадміністрації.

8. Начальник управління:

 здійснює керівництво діяльністю управління,  несе персональну відповідальність  за  виконання  покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності  своїх  заступників,  керівників структурних підрозділів управління;

подає на затвердження голові районної  держадміністрації  кошторис  та  штатний   розпис управління;

затверджує структуру    управління,    положення   про   його структурні  підрозділи  і  функціональні   обов’язки   працівників управління;

 розпоряджається коштами   у   межах  затвердженого  кошторису управління;

призначає на  посади  та   звільняє   з   посад   працівників управління;

видає у   межах   своєї  компетенції  накази,  організовує  і контролює їх виконання.
9. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з  питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися наукові ради і комісії.

Склад наукових рад і комісій та положення про них  затверджує начальник управління.
10. Управління   утримується  за  рахунок  коштів  державного бюджету.

Граничну чисельність,  фонд  оплати  праці   працівників   та видатки  на  утримання  управління  в  межах  виділених асигнувань визначає голова районної держадміністрації   після  попередньої  експертизи  у  фінансовому відділі.

11. Управління є юридичною особою,  має  самостійний  баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Деякі види матеріального забезпечення, пільг, гарантій та послуг, встановлених законодавством для повнолітніх і неповнолітніх осіб з інвалідністю ׳¹׳²׳³

¹- перелік не містить видів матеріального забезпечення, пільг, гарантій та послуг, передбачених для осіб з інвалідністю законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, за професійною ознакою, про ветеранів війни, про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та ін.;

² – для правильного розуміння та користування пільгами рекомендується попередньо ознайомлюватися із нормативно-правовими актами, зазначеними після конкретного вида матеріального забезпечення, пільги, гарантії та послуги. Із усіма нормативно-правовими актами, вказаними нижче, можливо ознайомитися на офіційному веб-порталі Верховної Ради України (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main);

³ – місцеві органи влади можуть надавати додаткові пільги та матеріальну допомогу різним категоріям населення за рахунок коштів власних бюджетів (закони України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про місцеві державні адміністрації”);

Матеріальне забезпечення, пільги, гарантії та послуги, встановлені законодавством для інвалідів і дітей – інвалідівОрган, що здійснює реалізацію праваІнваліди І групиІнваліди ІІ групиІнваліди ІІІ групиДіти-інваліди
123456
І. Позачергове обслуговування     
 1. Право на позачергове обслуговування (стаття 38 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населеннюТакТакНіНі
ІІ. Матеріальне забезпечення     
 1. Право на пенсію та інші доплати (Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, „Про пенсійне забезпечення” та інші закони) (за наявності необхідного страхового стажу (що не є обов’язковим для дітей інвалідів) та у разі втрати годувальника)
Органи Пенсійного фонду України за місцем проживанняТакТакТакТак (призначається особі, яка здійснює догляд за дитиною інвалідом)
 1. Право на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та надбавку на догляд (Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, наказ Мінпраці, Мінфін, МОЗ від 30.04.2002
  № 226/293/169 „Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”)

 

Органи соціального захисту населення за місцем проживанняТак(тільки інвалідам з дитинства)Так(тільки інвалідам з дитинства)Так(тільки інвалідам з дитинства)Так (призначається особі, яка здійснює догляд за дитиною інвалідом)
 1. Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також на надбавку на догляд (Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд” (тільки для інвалідів (крім інвалідів з дитинства), які не мають страхового стажу, середньомісячний сукупний дохід яких за останні 6 календарних місяців або
  2 квартали не перевищує прожитковий для осіб, які втратили працездатність
  )

 

Органи соціального захисту населення за місцем проживанняТак(крім інвалідів з дитинства)Так(крім інвалідів з дитинства)Так(крім інвалідів з дитинства)Ні
 1. Право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям (Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”) (тільки малозабезпеченим сім’ям, одиноким інвалідам, які з поважних або незалежних від них причин маю середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму)

 

Органи соціального захисту населення за місцем проживанняТакТакТакТак (призначається на уповноважену особу сім’ї)
 1. Право на одночасне призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника і державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (стаття 1 Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”) (тільки у разі смерті годувальника інваліда з дитинства та/або дитини-інваліда)
Органи Пенсійного фонду України та соціального захисту населення за місцем проживанняТак(тільки інвалідам з дитинства )Так(тільки інвалідам з дитинства )Так(тільки інвалідам з дитинства )Так (призначається особі, яка здійснює догляд за дитиною-інвалідом)
 1. Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”) (тільки у разі наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу)

 

Органи соціального захисту населення за місцем проживанняТакТакТакТак (призначається на уповноважену особу сім’ї)
 1. Право на одноразову матеріальну допомогу (постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 158 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам”) (тільки для інвалідів та дітей-інвалідів, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” і „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність)

 

Органи соціального захисту населення за місцем проживанняТакТакТакТак (призначається законному представнику дитини-інваліда)
 1. Право на компенсацію втрат частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів (пункт 4 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 № 60 „Про затвердження Порядку виплати компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів”

 

 

Органи соціального захисту населення за місцем проживанняТак(якщо інвалід був забезпечений автомобілем згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006№ 999, і користується зареєстрованим відповідним транспортним засобом)Так(якщо інвалід був забезпечений автомобілем згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006№ 999, і користується зареєстрованим відповідним транспортним засобом)Так(якщо інвалід був забезпечений автомобілем згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006№ 999, і користується зареєстрованим відповідним транспортним засобом)Так(призначається законним представникам дітей-інвалідів, які були забезпечені автомобілями згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999, і користуються зареєстрованими відповідними транспортними засобами))
ІІІ. Пільгове оподаткування     
 1. Право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку (підпункт 169.1.3 пункту 169.1
  статті 169 Податкового кодексу України)

 

Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиТакТакНіТак(особі, яка утримує дитину-інваліда – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років)
 1. Право на оподаткування деяких об’єктів спадщини за нульовою ставкою (підпункт “б” підпункту 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 Податкового кодексу України)
Органи податкової інспекціїТак(якщо інвалід І групи є успадковувачем)НіНіТак(якщо дитина-інвалід є успадковувачем)
 1. Право на виключення із об’єкту оподаткування
  об’єкту житлової нерухомості (підпункт “е” підпункту 265.2.2 пункту 265.2 статті 265 Податкового кодексу України)
Органи податкової інспекціїНіНіНіТак(дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного об’єкта на дитину)
 1. Право на звільнення від сплати туристичного збору (підпункт “в” підпункту 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України)

 

Заклади розміщенняТакТакТакТак
 1. Право на звільнення від сплати податку для фізичних осіб за земельні ділянки (підпункт 281.1.1 пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України) (поширюється тільки на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм)

 

Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиТакТакНіНі
ІV. Медичне забезпечення     
 1. Право на безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (стаття 38 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)

 

Заклади охорони здоров’я за місцем проживання / АптекиНіНіНіТак
 1. Право на безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії (стаття 38 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)

 

Заклади охорони здоров’я за місцем проживання / АптекиТакТакТакТак
 1. Право на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх вартості при амбулаторному лікуванні (стаття 38 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)

 

 

 

 

 

Заклади охорони здоров’я за місцем проживання / АптекиТакТакНіНі
V. Санаторно-курортне лікування та оздоровлення     
 1. Право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань (стаття 38 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, постанова кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 „Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад”, постанова кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1345 „Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів”, наказ МОЗ від 12.01.2009
  № 4 „Про направлення дітей на санаторно-курортне лікування в санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного профілю), наказ МОЗ від 30.04.2009 № 287 „Про направлення на санаторне лікування хворих на туберкульоз та осіб із груп ризику”)

 

Органи соціального захисту населення та охорони здоров’я за місцем проживанняТакТакТакТак
 1. Право на грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування (стаття 29 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, постанова кабінету Міністрів України від 07.02.2007
  № 150 „Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування”)

 

Органи соціального захисту населення за місцем проживанняТакТакТакТак (призначається особі, яка здійснюєдогляд)
 1. Право на безоплатне або пільгове оздоровлення і відпочинок в дитячому центрі “Молода гвардія” (постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 227 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах „Артек” і „Молода гвардія”, наказ Мінсоцполітики від 20.03.2012 № 153 „Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів”)

 

Органи з питань сім’ї та дітей за місцем проживанняНіНіНіТак (призначається особі, яка здійснюєдогляд)
VІ. Соціальні послуги     
 1. Право на надання безоплатно або за плату, або із встановленням диференційованої плати соціальних послуг (Закон України „Про соціальні послуги”, постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1184 „Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 12 „Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку”, наказ Мінсоцполітики від 03.09.2012 № 537 „Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати”), наказ Мінпраці від 29.12.2001 № 549 „Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей”

 

Органи соціального захисту населення за місцем проживанняТакТакТакТак
VIІ. Технічні та інші засоби реабілітації і вироби медичного призначення     
 1. Право на безоплатне забезпечення за наявності відповідного медичного висновку технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття; спеціальні засоби для самообслуговування та догляду; засоби для пересування; допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому; меблі та оснащення; спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією) (стаття 38 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, стаття 26 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 „Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів”)

 

Органи соціального захисту населення за місцем проживанняТакТакТакТак
 1. Право на безоплатне забезпечення за наявності відповідного медичного висновку слуховими апаратами, сечоприймачами чоловічими та жіночими, високопоглинальними прокладками для жінок, які страждають нетриманням сечі, калоприймачами, підгузниками, а також технічними засобами з мовним виводом: глюкометрами, термометрами та тонометрами (стаття 38 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, стаття 26 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 „Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами”)

 

Заклади охорони здоров’я за місцем проживання для використання в амбулаторних та побутових умовахТакТакТакТак
 1. Право на безоплатне забезпечення за наявності відповідного медичного висновку штучними протезами клапанів серця, біфуркаційними судинними протезами, лінійними судинними протезами, кондуїтами, електрокардіостимуляторами, оксигенаторами, наборами для проведення коронарографії, наборами для стентування коронарних судин без лікувального покриття, наборами для проведення аортокоронарного шунтування, наборами для імплантації механічного клапана серця, однокамерними ШВРС (SSI) з біполярнимими електродомами, двокамерними ШВР (DDDR), кардіовертерами-дефібриляторами однокамерні, кардіовертерами-дефібриляторами двокамерними, протезами очей, епіпротезами, орбітальні імплантантами, протезами щелепами, протезами зубів, кохлеарними імплантантами, голосовими протезами, протезами вушної раковини, клапанними лікворошунтуючими імплантантами, ендопротезами суглобів, в тому числі ендопротезами суглобів з видовженням для онкологічних хворих (стаття 38 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, стаття 26 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 „Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами”)

 

Заклади охорони здоров’я, в яких відбувається лікування в стаціонарних умовахТакТакТакТак
VІII. Автомобілі, їх зберігання та паркування, страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів     
 1. Право на безоплатне чи пільгове забезпечення автомобілями за наявності відповідного медичного висновку (стаття 38 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, стаття 26 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006
  № 999 „Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями”)

 

Органи соціального захисту населення у регіоніТакТакТакТак (надаєтьсяособі, яка здійснюєдогляд)
 1. Право на виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (стаття 28 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 „Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування”)

 

Органи соціального захисту населення у регіоніТакТакТакТак (призначається особі, яка здійснюєдогляд)
 1. Право на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів (стаття 30 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 585 „Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів”)

 

Спеціально обладнані або відведені майданчики для паркування, а також автостоянки, на яких надаються послуги із зберігання транспортних засобів, крім автостоянок – гаражних кооперативівТак(тільки інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату, які є власниками транспортних засобів)Так(тільки інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату, які є власниками транспортних засобів)Так(тільки інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату, які є власниками транспортних засобів)Так(тільки законним представникам дітей-інвалідів)
 1. Право на виділення земельних ділянок під будівництво гаражів для автомобілів з ручним керуванням поблизу місця проживання (стаття 30 Закон3 України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)
Органи місцевого самоврядуванняТак(тільки інвалідам з ураженням із захворюваннями опорно-рухового апарату) Так(тільки інвалідам з ураженням із захворюваннями опорно-рухового апарату) Так(тільки інвалідам з ураженням із захворюваннями опорно-рухового апарату) Так(тільки дітям-інвалідам з ураженням із захворюваннями опорно-рухового апарату) 
 1. Право на звільнення від притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді позбавлення права керування засобами транспорту щодо осіб, які користуються цими засобами в зв’язку з інвалідністю, за винятком випадків керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також у разі невиконання вимоги працівника міліції про зупинку транспортного засобу, залишення на порушення вимог встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, учасниками якої вони є, ухилення від огляду на наявність алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (статті 30¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення)

 

 

СудиТакТакТакНі
 1. Право на звільнення від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України (пункт 13.1 статті 13 Закон України „Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”). Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить Моторне (транспортне) страхове бюро України у порядку, визначеному зазначеним Законом.

 

 Так(тільки інвалідам I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами)НіНіНі
 1. Право на зменшення розміру страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України на 50 відсотків (тільки якщо є громадянином України та на транспортний засіб із робочим об’ємом двигуна до
  2500 сантиметрів кубічних включно, що належить цьому громадянину на праві власності, а також за умови особистого керування таким транспортним засобом без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу
  ) (пункт 13.2 статті 13 Закон України „Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”)

 

 НіТакНіНі
IX. Реабілітаційні послуги     
 1. Право на безоплатне надання реабілітаційних послуг за наявності відповідного медичного висновку (стаття 36 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, стаття 32 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 „Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг”)

 

 

 

Органи соціального захисту населення у регіоніТакТакТакТак
X. Профорієнтація та освіта     
 1. Право на безоплатне дошкільне виховання, здобуття освіти у державних навчальних закладах на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям (стаття 21 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та стаття 3 Закону України „Про освіту”)

 

Заклади освітиТакТакТакТак
 1. Право на безоплатні послуги з професійної орієнтації (статті 7, 9, 12, 32 та 33 Закону України „Про зайнятість населення”, наказ Мінсоцполітики від 03.01.2013 №2 „Про затвердження Порядку надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з професійної орієнтації”)

 

Центри зайнятостіТакТакТакТак
 1. Право на зарахування поза конкурсом до вищих та професійно-технічних навчальних закладів (стаття 22 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)(тільки у разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним результатом і відсутності протипоказань для навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією)

 

Заклади освітиТакТакТак(крім ВНЗ)Так
 1. Право на переважне зарахування до вищих та професійно-технічних навчальних закладів (стаття 22 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)

(тільки у яких: обидва батьки є інвалідами; один з батьків – інвалід, а інший помер; одинока матір з числа інвалідів; батько – інвалід, який виховує дитину без матері)

 

Заклади освітиТакТакТакТак
 1. Право на одержання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти (стаття 3 Закону України „Про вищу освіту”, стаття 11 Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 916 „Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти”)
Органи освітиТакТакТакТак
 1. Право на одержання фінансової допомоги на безповоротній основі на оплата вартості навчання інвалідів та перекваліфікації їх шляхом відшкодування навчальному закладу витрат з навчання інваліда (стаття 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70 „Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, наказ Мінпраці від 06.09.2010 № 270 „Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів”)

 

Відділення Фонду соціального захисту інвалідівТакТакТакТак
 1. Право на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у разі отримання статусу безробітного (стаття 35 Закону України „Про зайнятість населення”, наказ Мінсоцполітики та МОН від 31.05.2013 № 318/655 „Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних”

 

Центри зайнятостіТакТакТакТак
 1. Право на отримання ваучера для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації та здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності (стаття 30 Закону України “Про зайнятість населення”, постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 “Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці”)

 

Центри зайнятості, заклади освіти,Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіттяТак(тільки особами віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років)Так(тільки особами віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років)Так(тільки особами віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років)Ні
 1. Право на соціальні стипендії (постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 „Питання стипендіального забезпечення”)
Заклади освітиТакТакТакТак
 1. Право на підтвердження кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями (стаття 34 Закону України “Про зайнятість населення”, постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 “Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями”)

 

Центри зайнятості, підприємства, установи, організації (суб’єкти підтвердження)ТакТакТакНі
 1. Право вибору місця роботи з наявних варіантів або за бажанням право вільного працевлаштування після закінчення навчального закладу

 

Заклади освітиТакТакТакТак
XI. Зайнятість та працевлаштування інвалідів     
 1. Право на безоплатне користування послугами зі сприяння у працевлаштуванні (стаття 9 Закону України “Про зайнятість населення”, наказ Мінсоцполітики від 20.03.2013 № 198 „Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу”)

 

Центри зайнятостіТакТакТакТак(від 15 років)
 1. Право на прийняття на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи без встановлення випробування (стаття 26 Кодексу законів про працю України)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиТакТакТакНі
 1. Забороняється тимчасове переведення без згоди на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, у тому числі у зв’язку для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей (стаття 33 Кодексу законів про працю України)

 

Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиНіНіНіТак(як особа віком до 18 років)
 1. Право на розірвання в обов’язковому порядку трудового договору у строк, про який просить, у разі, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин) (стаття 38 Кодексу законів про працю України)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиТак(за наявності перелічених обставин)Так(за наявності перелічених обставин)Так(за наявності перелічених обставин)Так(за наявності перелічених обставин)
 1. Право на дострокове розірванню строкового трудового договору в обов’язковому порядку на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором (стаття 39 Кодексу законів про працю України)

 

Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиТак(за наявності перелічених обставин)Так(за наявності перелічених обставин)Так(за наявності перелічених обставин)Так(за наявності перелічених обставин)
 1. Право на залучення до надурочних робіт та робіт у нічний час лише за згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 55, 63, 172, 177Кодексу законів про працю України)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиТакТакТакТак
 1. Право на встановлення на прохання неповного робочого дня або неповного робочого тижня (стаття 56 Кодексу законів про працю України)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиТакТакТакТак
XII. Відпустки та лікарняні листи     
 1. Право на надання щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів (стаття 6 Закону України „Про відпустки”)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиТакТакНіНі
 1. Право на надання щорічної основної відпустки тривалістю 26 календарних днів (стаття 6 Закону України „Про відпустки”)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиНіНіТакНі
 1. Право на надання щорічних відпусток повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника (стаття 10 Закону України „Про відпустки”)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиТакТакТакТак
 1. Право на надання щорічних відпусток за бажанням працівника в зручний для нього час (стаття 10 Закону України „Про відпустки”)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиТакТакТакТак
 1. Право на надання в обов’язковому порядку відпустки без збереження заробітної плати за бажанням працівника тривалістю до 30 календарних днів щорічно (стаття 25 Закону України „Про відпустки”)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиНіНіТакНі
 1. Право на надання в обов’язковому порядку відпустки без збереження заробітної плати за бажанням працівника тривалістю до 60 календарних днів щорічно (стаття 25 Закону України „Про відпустки”)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють відповідні особиТакТакНіНі
 1. Право на надання допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) з першого дня, але не більш як за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, – не більш як за 7 календарних днів (стаття 35 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”)

 

Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють застраховані особиТакТакТакНі
 1. Право на надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за цією дитиною, з першого дня за весь період захворювання (стаття 35 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють застраховані особиТакТакТакНі
 1. Право на надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі тимчасового переведення відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці (стаття 35 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють застраховані особиТакТакТакНі
 1. Право на надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі здійснення протезування за медичними показаннями в стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства з першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства і назад (стаття 35 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють застраховані особиТакТакТакНі
 1. Право на надання допомоги по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного лікування, якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад (стаття 35 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють застраховані особиТакТакТакНі
 1. Право на надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіза весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) в разі направлення безпосередньо із стаціонару лікувального закладу на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм (стаття 35 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”)
Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, де працюють застраховані особиТакТакТакНі
XIII. Проїзд     
 1. Право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту (стаття 38 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)

 

Підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, які здійснюють продаж квитківТакТакНіНі
 1. Право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також всіма видами приміського транспорту (стаття 38-1 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)
Усі види пасажирського міського транспорту (крім метрополітену і таксі), а також всі види приміського транспортуТак(у т.ч. разом з однією супроводжуючою особою)ТакТакТак(у т.ч. разом з однією супроводжуючою особою)
 1. Право на безплатний проїзд у метро для інвалідів і дітей інвалідів по зору і з ураженням опорно-рухового апарату (стаття 38-1 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)
МетроТак(у т.ч. разом з однією супроводжуючою особою)ТакНіТак(у т.ч. разом з однією супроводжуючою особою)
 1. Право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня (стаття 38-1 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)

 

Усі види повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспортуТак(у т.ч. разом з однією супроводжуючою особою)ТакТакТак(у т.ч. разом з однією супроводжуючою особою)
 1. Право на безплатне перевезення інвалідних колясок, спеціальної апаратури та обладнання, якими користуються інваліди, у пасажирському салоні повітряного судна (тільки якщо для цього, на думку авіаційного перевізника, є достатньо місця та якщо це відповідає вимогам безпеки) (стаття 102 Повітряного кодексу України)
Усі авіаційні перевізникиТакТакТакТак
 1. Право на безплатне перевезення службових тварин, які супроводжують інваліда, у пасажирському салоні повітряного судна (тільки за умови дотримання правил експлуатації повітряного судна) (стаття 102 Повітряного кодексу України)

 

Усі авіаційні перевізникиТакТакТакТак
XIV. Зв’язок та інформація     
 1. Право на безплатне користування радіотрансляційною точкою (стаття 35 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)

 

УкртелекомТак(тільки інвалідам по зору)Так(тільки інвалідам по зору)НіНі
 1. Право на пільгове (у межах визначених норм) та позачергове встановлення квартирного телефону (стаття 35 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)

 

УкртелекомТакТакНіНі
 1. Право на встановлення оплати послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості тільки за згодою (стаття 35 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)

 

УкртелекомТакТакНіНі
 1. Право на безкоштовну передплату одного друкованого періодичного видання (перелік визначається Мінсоцполітики) на рік на одного інваліда (сім’ю інваліда) (постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №70 „Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, наказ Мінпраці від 06.09.2010 № 270 „Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів”)

 

 

 

Відділення Фонду соціального захисту інвалідівТакТакНіНі
XV. Доступ до культури, фізкультури та спорту     
 1. Право на безкоштовне відвідування закладів культури (стаття 8 Закону України „Про культуру”, наказ Мінкультури від 30.01.2013 № 43 „Про реалізацію права соціально незахищених верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінкультури України, на пільгових умовах”) (тільки один день останнього тижня місяця (інформацію щодо визначення такого дня розміщується на сайті підприємства, установи та організації)
Концертні організації, театри, цирки, музеї та заповідники, що належать до сфери управління Міністерства культури УкраїниТакТакТак(якщо вони є учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, пенсіонерами)Так(якщо вони є дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів)
 1. Право на безплатно або на пільгових умовах користування культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом (стаття 34 Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”) (тільки згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування)

 

Заклади культури, фізкультури та спортуТакТакТакТак
XVI. Поліпшення житлових умов     
 1. Право на безоплатне першочергове поліпшення житлових умов не із житлового фонду соціального призначення (стаття 45 Житлового кодексу Української РСР) (тільки якщо перебуває на обліку як потребуючий поліпшення житлових умов)

 

Виконавчі комітети органів місцевого самоврядуванняТак(тільки інвалідам праці або якщо хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, визначених МОЗ)Так(тільки інвалідам праці або якщо хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, визначених МОЗ)Так(якщо хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, визначених МОЗ)Так(якщо хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, визначених МОЗ)
 1. Право на безоплатне позачергове поліпшення житлових умов не із житлового фонду соціального призначення (стаття 46 Житлового кодексу Української РСР) (тільки якщо перебуває на обліку як потребуючий поліпшення житлових умов та у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя)

 

Виконавчі комітети органів місцевого самоврядуванняНіНіНіТак(тільки дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)
 1. Право на безоплатне позачергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла (Закон України „Про житловий фонд соціального призначення”)
Виконавчі комітети органів місцевого самоврядуванняНіНіНіТак(тільки дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)
 1. Право на безоплатне першочергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла (Закон України „Про житловий фонд соціального призначення”)

 

Виконавчі комітети органів місцевого самоврядуванняТакТакТак(якщо хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, визначених МОЗ)Так(якщо хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, визначених МОЗ)
 1. Право на понаднормативну жилу площу у вигляді кімнати або в розмірі десяти квадратних метрів (стаття 49 Житлового кодексу Української РСР) (тільки якщо перебуває на обліку як потребуючий поліпшення житлових умов)
Виконавчі комітети органів місцевого самоврядуванняТак(якщо хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, визначених МОЗ)Так(якщо хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, визначених МОЗ)Так(якщо хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, визначених МОЗ)Так(якщо хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, визначених МОЗ)
 1. Право на поліпшення житлових умов на нижніх поверхах або в будинках з ліфтами (стаття 50 Житлового кодексу Української РСР) (тільки за висновком лікувально-профілактичного закладу та на їх прохання)

 

Виконавчі комітети органів місцевого самоврядуванняТакТакТакТак
 1. Забороняється виселення з службових жилих приміщень без надання іншого жилого приміщення

 

Власники службового (балансоутримувачі) житлаТакТакНіНі
XVII. Правова допомога     
 1. Право на безоплатну вторинну правову допомогу, зокрема (1) захист від обвинувачення; 2) здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 3) складення документів процесуального характеру (стаття 14 Закону України „Про безоплатну правову допомогу”) (тільки у разі якщо отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб)

 

Інформацію про суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги слід дізнаватися в управліннях юстиціїТакТакТакТак
 1. Право на безоплатну вторинну правову допомогу, зокрема (1) здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 2) складення документів процесуального характеру (стаття 14 Закону України „Про безоплатну правову допомогу”)
Інформацію про суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги слід дізнаватися в управліннях юстиціїТак(тільки у випадку, якщо суд щодо них розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, а також про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку)Так(тільки у випадку, якщо суд щодо них розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, а також про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку)Так(тільки у випадку, якщо суд щодо них розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку)Так(тільки у випадку, якщо суд щодо них розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку)
 1. Право на звільнення від сплати державного мита (стаття 5 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито”, яким встановлено перелік об’єктів справляння державного мита від якого звільняються пільговики)
Підприємства, установи та організації, які надають послуги після сплати митаТакТакНіНі
 1. Право на звільнення від сплати судового збору (стаття 5 Закону України „Про судовий збір”)
СудиТакТакТак(законним представникам дітей-інвалідів)Ні
XVIII. Притягнення до відповідальності     
 1. Право на звільнення від притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді позбавлення права керування засобами транспорту щодо осіб, які користуються цими засобами в зв’язку з інвалідністю, за винятком випадків керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також у разі невиконання вимоги працівника міліції про зупинку транспортного засобу, залишення на порушення вимог встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, учасниками якої вони є, ухилення від огляду на наявність алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (статті 30¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення)

 

СудиТакТакТакНі
 1. Право на звільнення від притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності у вигляді громадських робіт (стаття 30¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення та стаття 56 Кримінального кодексу України)

 

СудиТакТакНіНі
 1. Право на звільнення від притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді адміністративного арешту та обмеження волі (стаття 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення та стаття 61 Кримінального кодексу України)

 

СудиТакТакНіНі
 1. Право на звільнення від приводу у якості свідка (стаття 140 Кримінально процесуального кодексу України)

 

СудиТакТакНіНі
 1. Право на звільнення від приводу у якості свідка та допит судом у місці його проживання (перебування) (стаття 78 Кодекс адміністративного судочинства України)

 

СудиТакТакТакНі
 1. Право на звільнення від приводу у якості свідка (стаття 94 Цивільного процесуального кодексу України)
СудиТакТакНіНі

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства економіки України

від 26.07.2010 р. № 922

(у редакції наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

України від 27.12.2011 №428)

Річний план закупівель на 2015 рік

Управління праці та соціального  захисту населення Черняхівської   райдержадміністрації,

03192661 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівліКод КЕКВ (для бюджетних коштів)Джерело фінансуванняОчікувана вартість предмета закупівліПроцедура закупівліОрієнтовний початок проведення процедури закупівліПідрозділ(и) (особа(и)) яких планується залучити до підготовки  документації з конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації )     Примітки
код  ДК 016:2010-53.20.1. Послуги поштові та кур’єрські, інші.2240Кошти державно-го та місцевих бюджетів   450000,00 (Чотириста п’ятдесят тисяч грн.) без ПДВПереговорна процедура закупівліЛютий-квітень 2015р.Головний бухгалтер Левандовська Є.М. 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торг від  04 вересня    2014 року.

Голова комітету з конкурсних торгів  Савицька Р.М.     /підпис/____________      М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів Оханська О.А.   _____________

/підпис/

Річний план закупівель на 2016 рік

 

розпорядження № 90
розпорядження № 90 1
розпорядження № 90 2
розпорядження № 90 3