Статистика сайту

Учасникам АТО
Учасникам АТО

centrato (1)

Центр допомоги учасникам АТО

Центр допомоги учасникам АТО презентуватиме результати своєї роботи

Учасникам АТО пропонують оздоровитися в санаторно-курортних закладах України

Центр допомоги учасникам АТО звітує про рік діяльності. ПРЕЗЕНТАЦІЯ

1 (1)   2 (1)

3 (1)     4-

5 (1)     6-

7

Програма підтримки військовослужбовців, учасників АТО та членів їхніх сімей на 2015-2016 роки

 

maket

Про інформування суб’єктів господарювання щодо порядку компенсації з державного бюджету збереженого середнього заробітку мобілізованих працівників

Статтею 119 Кодексу законів про працю України перед­бачено, що за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Зазначений Порядок нещодавно затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 105.

Цей Порядок визначає механізм виплати зазначеної компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики України, а розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад.

Законом України «Про державний бюджет України на 2015 рік» Міністерству соціальної політики України передбачені видатки на зазначені цілі у сумі 1,8 млрд.грн.

Для виплати компенсації підприємство, установа або організація подає щомісяця до 15 числа органу соціального захисту населення звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам згідно з затвердженим постановою додатком 1, погоджений районним (міським) військовим комісаріатом, який здійснював призов працівника на військову службу.

Середній заробіток працівникові нараховується з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100, виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата, шляхом множенням середньоденної заробітної плати на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

Слід ураховувати, що підприємства самостійно встановлюють режими роботи з урахуванням положень законодавства. Відповідно до ч. З ст. 32 КЗпП у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо) працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Отже, якщо неповний робочий час запроваджується через певний проміжок часу після мобілізації працівника і його про зміну режиму праці не було повідомлено, то середня заробітна плата йому зберігається за робочі дні згідно з графіком роботи підприємства (підрозділу), який був на момент мобілізації.

 

Нагадуємо, що виплата компенсації проводиться підприємствами, установами, організаціями у строки, визначені статтею 115 Кодексу законів про працю України, а саме: регу­лярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом робото­давця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваже­ним на представництво трудовим колективом органом (а за відсут­ності таких органів – представни­ками, обраними й уповноважени­ми трудовим колективом), але не рідше від двох разів на місяць че­рез проміжок часу, що не переви­щує 16 календарних днів, та не пізніше від семи днів після закін­чення періоду, за який провадить­ся виплата.

Пам’ятка щодо механізму отримання пільг учасниками бойових дій або інвалідами війни з-поміж учасників антитерористичної операції

Ветерану війни  необхідно звернутися:

 • до організацій-надавачів житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку за місцем проживання (наприклад: до підприємства електромережі,   управління газового господарства тощо)з письмовою заявою та документами, що підтверджують його право на пільги.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку надаються громадянам у безготівковій формі шляхом зменшення оплати за послуги (для учасників бойових дій – 75 %, для інвалідів війни – 100%), і обраховуються як знижка оплати за фактично спожитий обсяг пільгових послуг, але не більше встановлених Урядом  норм споживання.

 • до управління праці та соціального захисту населення за  місцем проживання для забезпечення єдиного державного обліку осіб, які мають право на пільги.

До Реєстру пільговиків включається така інформація: загальні відомості про пільговика (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, адреса місця проживання, склад сім’ї, характеристика житла), реквізити паспорта та документа, що підтверджує право на пільги, а також категорія пільговика, перелік пільг, на які він має право, інформація про те, якими пільгами він реально користується.

 

Зазначена інформація необхідна для  автоматизованого використання з метою контролю за відомостями, які подаються підприємствами та організаціями, що надають послуги, для розрахунків за надані пільговикам послуги.

Перелік осіб, які належать до членів сім’ї пільговика

Згідно із статтею 51 Бюджетного Кодексу України, до членів сім’ї пільговика, при наданні пільги з оплати житлово-комунальних послуг, належать:

 • дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
 • неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;
 • особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови що інвалід війни не перебуває у шлюбі;
 • непрацездатні батьки;
 • особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Про додаткові гарантії мобілізованим

Законом України від 14 травня 2015 року № 426-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни» Кодекс законів про працю України доповнено ст.77-2, якою передбачено надання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Надання зазначеної додаткової відпустки учасникам бойових дій, інвалідам війни також передбачено Законом України «Про відпустки» (ст.16-2) розділу Ш «Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творча відпустка, відпустка для підготовки та участі в змаганнях, додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни».

Додаткова відпустка, що надається учасникам бойових дій та інвалідам війни, не належить до категорії щорічних і надається понад тривалість щорічної відпустки та інших видів відпусток.

Зазначена додаткова відпустка надається у календарному році, а не за робочий рік, тобто незалежно від стажу роботи.

У разі невикористання зазначеної додаткової відпустки, вона не переноситься на наступний календарний рік, не подовжується у разі хвороби працівника та не ділиться на частини.

Законом України «Про відпустки» не передбачено можливості заміни цієї відпустки грошовою компенсацією.

Правом на використання зазначеної відпустки відповідні категорії працівників можуть скористатися починаючи з 6 червня цього року.

До департаменту також надходять звернення щодо збереження місця роботи та середнього заробітку у випадку повторного призову у зв’язку з мобілізацією.

За працівниками, які були звільнені в запас з військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, а потім знову призвані для проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, зберігаються гарантії, передбачені ст.119 КЗпП України, у тому числі виплата компенсації, з урахуванням норм Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №105. Тобто зазначені витрати відшкодовуються органами соціального захисту населення за рахунок коштів Державного бюджету.

Які пільги й соціальні гарантії передбачено для військових, котрі брали участь в АТО

Українське законодавство містить чимало актів, якими передбачено державні гарантії й пільги для учасників бойових дій, до яких нині прирівняно і військових, що беруть участь в АТО. Отже, на що вони мають право, куди звертатися і які документи потрібні для оформлення тих чи інших пільг і гарантій? Які пільги і державні гарантії надаються учасникам бойових дій, котрі брали участь в АТО.

Гарантії грошового забезпечення:

 • грошове забезпечення мобілізованих на рівні військовослужбовців-контрактників;
 • підвищене грошове забезпечення військовослужбовців за безпосередню участь в АТО в розмірі 100% місячного грошового забезпечення, але не менш як 3000 гривень;
 • грошові виплати резервістам в розмірах до двох мінімальних заробітних плат на місяць на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві.

 

Гарантії збереження робочого місця:

 • збереження місця роботи та середнього заробітку за працівниками, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації.

Інші гарантії:

 • звільнення військовослужбовців, які мобілізовані, від штрафних санкцій за фінансовими, податковими зобов’язаннями, а також не нарахування їм процентів за користування кредитом;
 • виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам під час виконання ними обов’язків військової служби у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності:
 • у разі загибелі (смерті) — 500 прожиткових мінімумів (609 тисяч гривень);
 • у разі інвалідності (залежно від групи) внаслідок поранення, травми, каліцтва — 150—250 прожиткових мінімумів (182,7—304,5 тисячі гривень);
 • у разі інвалідності (залежно від групи) внаслідок захворювання — 70—120 прожиткових мінімумів (85,3—146,2 тисячі гривень);
 •  у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності — залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюють медико-соціальні експертні комісії, — у розмірі, що визначається у відсотках 50—70 прожиткових мінімумів (60,9—85,3 тисячі гривень).

Куди звертатися:

До Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби та інших військових формувань, у яких особи проходили військову (спеціальну) службу.
Які документи потрібні:
Для оформлення виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам під час виконання ними обов’язків військової служби у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності при собі мати копії таких документів:

 • документ, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, зокрема про те, що вона не пов’язана із вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;
 • свідоцтва про смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;
 • свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста — для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
 • свідоцтва про шлюб — для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);♦ довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;
 • сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові й місце реєстрації;
 • свідоцтва про народження дитини — для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
 • ідентифікаційного коду;
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста);
 • рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Документи слід подавати особисто або через уповноважену особу.

Як отримати статус учасника бойових дій

Рішення про надання статусу учасника бойових приймає міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, яка утворена Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції.

Кому надають статус учасника бойових дій?

 1. Військовослужбовцям та працівникам Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які брали безпосередню участь в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах проведення Антитерористичної операції.

Що потрібно для отримання статусу учасника бойових дій:

 • документи по безпосереднє залучення до виконання завдань, направлення (прибуття) у відрядження, перебування в районах АТО (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань, за фактами отриманих поранень);
 • довідка встановленого зразка, яку зобов’язані у місячний строк після завершення особами виконання завдань АТО подати командири (начальники) військових частин або інші керівники установ, закладів до комісій, утворених при державних органах, у підпорядкуванні яких були військові частини, інші формування, де проходили службу чи працювали особи.
 1. Працівникам підприємств, установ та організацій, яких залучали і вони брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

Підстави для надання статусу учасника бойових дій:

 • документи про безпосереднє залучення до виконання завдань або направлення (прибуття) у відрядження в райони АТО (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань, за фактами поранень, інші документи, що були підставою для направлення у відрядження);
 • довідка встановленого зразка, яку зобов’язані у місячний строк після завершення особами виконання завдань АТО подати керівники підприємств, установ, організацій до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

В разі неподання документів визначеними посадовими особами, громадянин може самостійно звернутися до таких комісій для надання статусу. Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається Міжвідомчою комісією в місячний строк, яка інформує про це відповідне відомство. Посвідчення учасника бойових дій та нагрудний знак надають в органах Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, а також в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Куди звертатися:

 • до військових частин, інших формувань, у яких особи проходили службу чи працювали;
 • до комісій, утворених у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших центральних органах;
 • до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

Пільги учасникам бойових дій:

 • безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 • безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
 • 75% знижки плати за житлово-комунальні послуги;
 • 75% знижки вартості твердого палива і скрапленого газу;
 • встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% тарифів вартості основних та 50% — додаткових робіт). Абонентська плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% затверджених тарифів;
 • безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;
 • безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) всіма видами міжміського транспорту або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою;
 • користування під час виходу на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 •  щорічне медичне обстеження і диспансеризація;
 • виплата допомоги за тимчасовою непрацездатністю в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
 • використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • переважне право на залишення на роботі під час скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
 • першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва;
 • зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

 

Головний спеціаліст-юрист
Територіальної державної інспекції
з питань праці у Житомирській області