Статистика сайту

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

                  Директор РЦ СССДМ

                Дзюблик Світлана Миколаївна

                  Провідний бухгалтер – Харченко Олена Миколаївна

Начальник відділу соціальної роботи – Чечко Марина Петрівна

                     Фахівці  із соціальної роботи:

           Слободіна Ірина Павлівна

          Янович Тетяна Василівна

            Дейнеко Оксана Леонідівна

                 Заборчук Наталія Вікторівна

Адреса: 12301, Житомирська обл., Черняхів, Майдан Рад 1, каб. 44

контактний телефон: (04134) 4-13-83,

e-mail: center.sssdm@gmail.com 

         Черняхівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спеціальний заклад,  що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складаних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ:

  1. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді.
  2. Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.
  3. Здійснення соціального супроводу, соціального патронажу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.
  4. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
  5. Забезпечення взаємодії з структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

       Районний центр соціальних  служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

–  виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

– контролю в  межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

– соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

– соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

–  інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі

сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає сім’ям, дітям  та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

– соціальногосупроводу;

– консультування;

– соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

– соціальної інтеграції та реінтеграції;

– соціальної адаптації;

– соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

– кризового та екстреного втручання;

– представництва інтересів;

– посередництва (медіації);

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням управління праці і соціального захисту населення районної державної адміністрації;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення,  мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає обласному центру та районній державній адміністрації;

8) співпрацює з районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ:

         надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім’ям, дітям та молоді.

 Інформаційні послуги: надання інформації про види соціальних виплат (якщо сім’я або особа має на них право відповідно до чинного законодавства); надання контактів служб, установ, закладів, до яких необхідно звернутися по відповідну допомогу та про умови отримання соціальних послуг.

Психологічні послуги: підтримка психоемоційного стану; психологічна діагностика, спрямована на виявлення соціально-психологічних характеристик особистості; надання консультацій з питань психологічного здоров’я та поліпшення взаємин з соціальним середовищем; обговорення проблем та надання порад щодо розв’язання соціальних та психологічних життєвих ситуацій; сприяння в запобіганні виникненню непорозумінь та конфліктів між членами сім’ї.

Соціально-педагогічні послуги: виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів членів родини; просвітницька робота щодо всебічного гармонійного розвитку дитини, особливостей розвитку сім’ї та сімейних стосунків; навчання батьків ефективним методам виховання, мобілізації власних ресурсів сім’ї для вирішення проблем;  допомога батькам у розв’язанні конфліктних ситуацій сімейного виховання;налагодження соціально-побутових умов проживання; педагогічне консультування з питань розв’язання педагогічних проблем сім’ї та її членів.

Соціально-медичні послуги:    посередництво в здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів; консультації з питань збереження і зміцнення здоров’я; формування ідеології здорового способу життя й подолання шкідливих звичок;  формування  сексуальної  культури  і  навичок захищених статевих відносин; профілактика соціально-небезпечних хвороб.

Юридичні послуги:  надання консультацій з питань чинного законодавства, гарантій та пільг; здійснення захисту прав та інтересів сім’ї чи особи; захист прав дитини.

Соціально-економічні послуги: допомога в залученні додаткових ресурсів для задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей чи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі сприяння у наданні натуральної допомоги (забезпечення одягом та взуттям); допомога в оздоровленні; сприяння в отриманні державних соціальних пільг, у наданні грошової допомоги; інформування з питань працевлаштування, навчання  та сприяння цьому; посередництво в наданні гуманітарної допомоги.

                                                                         

                             СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ФОРМУВАННЯ:    

СЛУЖБА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ ПРИ КАБІНЕТІ ОБЛІКУ ВАГІТНИХ

            ТА ПОЛОГОВОМУ ВІДДІЛЕННІ

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ ПРИ

    РАЙОННОМУ ВІДДІЛІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ

МОБІЛЬНИЙ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ

         СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ