Статистика сайту

Інформаційні та технологічні картки відділу у Черняхівському районі Головного управління Держгеокадастру України у Житомирській області
Інформаційні та технологічні картки відділу у Черняхівському районі Головного управління Держгеокадастру України у Житомирській області

вiдомостi_з_документацii_iз_землеустрою

Викопiювання_з_кад.карти

Виправл_техпомилки

Виправл_техпомилки_не_з_вини

висновок_про_погодження_документацii

витяг_нормативка

витяг_про_землю

внесення_в_межах_територiй

внесення_до_ДГК_обмеження_у_використаннi

внесення_змiн_про_зд

внесення_змiн_про_зд

державна_реeстрацiя_здiлянки

державна_реeстрацiя_обмежен_

Довiдка_з_ф_6-зем

Довiдка_про_землi_територii

Довiдка_про_землi_територii

довiдки_пай

довiдки_речове_право

землi_в_межах_територii

копii_документiв

межi_частини_земел_ноi

обмеження_у_викорземел__витяг

______________________________________

вiдомостi_з_документацii техпомилка_органом

вiдомостi_узагал_нена_про_землi

викопiювання

витяг_про_обмеження

внесення_до_ДГК_вiдомостей

внесення_змiн_про_зд

внесення_про_обмеження

державна_реeстрацiя

державна_реeстрацiя_обмежен_

довiдка_(пай)

довiдка_статистика

копiй_документiв

копiй_документiв

надання_вiдомостей_ВИТЯГ

надання_вiдомостей_про_землi

нормативка

погодження__крiм_проекту

погодження__проекту

субeкт_речового_права

суборенда_сервiтут_витяг

технiнчнi_не_з_вини

техпомилка_органом