Статистика сайту

Інформація про виконання районного бюджету за перше півріччя 2017 року
Інформація про виконання районного бюджету за перше півріччя 2017 року

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України управління фінансів Черняхівської райдержадміністрації надає інформацію про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2017 року.

За січень-червень 2017 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в обсязі 25,6 млн. грн. Планові показники затверджені місцевими радами виконано на 109,7 %, понад план отримано 2,3 млн. грн. Виконання забезпечено всіма сільськими та селищними радами, крім Головинської селищної ради.

У порівнянні з січнем – червнем 2016 року  надходження збільшилися на 64,5 %, що в абсолютному виразі становить 10,0 млн. грн. По приросту доходів до рівня минулого року район займає 2 місце  серед 28-ми районів та міст області.

Протягом січня-червня 2017 року до загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 13,7 млн. грн., що на 84,6 % або на 6,3 млн. грн. більше надходжень за січень-червень 2016 року (у співставних цифрах). У порівнянні з затвердженим районною радою плановим показником надходження більші на 7,9 відсотка, або на 1,0 млн. грн.

Протягом січня-червня 2017 року до спеціального фонду районного бюджету надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів) 1,2 млн. грн. – це власні надходження бюджетних установ, що на 740,8 тис. грн. більше у порівнянні з затвердженими показниками.

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень доходів районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб – 97,2 відсотка. При плані надходжень на січень-червень 2017 року 12,3 млн. грн. до бюджету надійшло 13,3 млн. грн. податку, бюджетом додатково отримано 960,3 тис. грн. Порівняно з 1 півріччям 2016 року (у співставних цифрах) надходження збільшились на 6,1 млн. грн.

Питома вага надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності у структурі надходжень районного бюджету  становить 1,3 відсотка. Протягом 1 півріччя 2017 року надходження зазначеного платежу становили 174,5 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 14,5 тис. грн.

Видатки загального фонду районного бюджету за І півріччя 2017 року склали 118,4 млн.грн., що перевищує відповідний показник 2016 року на 41,7 млн.грн., або на 35 відсотків.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались,у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

На утримання закладів соціально-культурного призначення спрямовано 54 відсотка обсягу видатків загального фонду районного бюджету, або у сумі 56,2 млн.грн.

Найбільшу питому вагу, тобто 66 відсотків, становлять видатки по галузі «Освіта» спрямовано 37,1 млн.грн., що на 15,8 млн більше відповідного періоду минулого року.

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Охорона здоров’я». На дану галузь спрямовано кошти у сумі  13,7 млн.грн., що на 4,3 млн.грн. більше касових видатків за І півріччя 2016 року.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 1,2 млн.грн.

По установах культури проведені видатки становлять 2,8 млн.грн., що на  786,9 тис.грн. більше, ніж за І півріччя  2016 року.

На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 642,4 тис.грн..

На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (районної ради) спрямовано коштів у загальній сумі 815,0 тис.грн., що на  251,0 тис. грн.. більше, ніж за відповідний період 2017 року.

Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно, перш за все, зазначити пріоритетне спрямування вільних залишків коштів та перевиконання районного бюджету  на виплату заробітної плати з нарахуваннями та енергоносії. На  цю мету витрачено 1,26 млн.грн. – вільного залишку та 1,9 млн.грн. – перевиконання доходної частини.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно видатків 620,4 та 17,7 тис.грн.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 2822,4 тис. грн., що на 285,0 тис. грн.  більше показника відповідного періоду 2016 року.

По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму  2,6 млн.грн.

Протягом січня – червня 2017 року обсяг повернення кредитів до районного бюджету становив 0,2 тис. грн.

 

За 1 півріччя 2017 року до районного бюджету в повному обсязі надійшла з Державного бюджету базова дотація, а це 3,7 млн. грн. та додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в обсязі 4,8 млн. грн.

До загального фонду районного бюджету надійшло субвенцій з Державного бюджету на суму 98,6 млн. грн., в тому числі:

– освітня субвенція – 31,5 млн. грн.;

– медична субвенція – 10,8 млн. грн.;

– субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 30,2 млн. грн.;

– субвенції на надання пільг і субсидій населенню  – 25,1 млн. грн.;

– субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 0,4 млн. грн.;

– субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 0,3 млн. грн.;

– субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 0,2 млн. грн.;

– субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 0,1 млн. грн.

Крім того до районного бюджету надійшло інших субвенцій з обласного бюджету – 1,0 млн. грн., сільських, селищних бюджетів – 3,7 млн. грн.

 

За І півріччя 2017 року районний бюджет виконано по загальному фонду з профіцитом  на суму 5,2 млн.грн. (в тому числі за рахунок зміни залишків коштів бюджету на суму 1,1 млн.грн.).

З обласного бюджету, сільських та селищних рад виділено районному бюджету іншої субвенції на загальну суму 5,2 млн.грн., в тому числі по загальному фонду 3,0 млн.грн. та спеціальному фонду – 2,2 млн.грн.

 

За сприяння народного депутата Дзюблика П.В. Черняхівському району виділено субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1,2 млн. грн., у тому числі на:

– Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Щорса від вул. Куйбишева до перетину з вул. Коростенською в смт Черняхів Житомирської області – 800,0 тис. грн.;

– Будівництво водозабірної свердловини за адресою:
вул. 1 травня, 1, с. Горбулів Черняхівського району Житомирської області – 250,0 тис. грн.;

– Капітальні видатки на придбання комплекту меблів та обладнання для Селянщинського дошкільного навчального закладу Черняхівського району Житомирської області – 150,0 тис. грн.

 

 

 

Черняхівська районна

державна адміністрація