Статистика сайту

Що передбачає Закон України «Про державну службу» в новій редакції , який відтерміновано Верховною Радою України до 01.01.2016 року?
Що передбачає Закон України «Про державну службу» в новій редакції , який відтерміновано Верховною Радою України до 01.01.2016 року?
четвер, 16 Квітень 2015 13:47

Закон України «Про державну службу» (далі – Закон) , в новій редакції, що відтерміновоно Верховною Радою України ще на 1 рік до 01.01.2016 року, передбачає такі основні нововведення: 1) вперше Законом визначено поняття «державний службовець» ; 2) Закон чітко розмежовує державну службу з політичною діяльністю, ним визначається вичерпний перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про державну службу (зокрема, політичні посади); 3) дещо доповнено принципи державної служби, а саме: верховенство права, патріотизм, рівний доступ до державної служби, політична неупередженість та прозорість діяльності; 4) класифікація посад включатиме вже групи (з І-V), які в свою чергу поділятимуться на підгрупи ( в діючому Законі – 7 категорій); 5) відповідно до Наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16.05.2012 №91 «Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади», що набирає чинності  одночасно із Законом з 01.01.2016 року для присвоєння груп, підгруп передбачено мінімальні вимоги: освітньо-кваліфікаційний рівень особи, освіта (для посад підгрупи V-2 – базова вища освіта, а для посад підгруп V-3, V-4 – неповна вища освіта), стаж роботи (в залежності від підгрупи), а також спеціальний досвід (досвід роботи у сфері управління людськими ресурсами), перелік знань (законодавство України), умінь та навичок необхідних для виконання посадових обов’язків, ін.. вимоги.; 6) державний службовець повинен неупереджено виконувати свої службові обов’язки незалежно від партійної належності та особистих політичних переконань; 7) вступ на держслужбу здійснюватиметься шляхом призначення для посад групи І- без обов’язкового конкурсу, а для решти груп – за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад держслужби. Призначення на посади державної служби, зазначені у ч. 3 ст. 6 Закону, здійснюються без обов’язкового проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби; 8) установлюється 9 рангів державних службовців (в діючому Законі – 15) до кожної з підгруп. Президент України присвоює І-ранг державного службовця, а саме для посади державної служби в Адміністрації Президента України, Раді національної безпеки і оборони України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Центральній виборчій комісії, Рахунковій палаті, Вищій раді юстиції, посади представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, посади державної служби в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також посади державної служби в Національному інституті стратегічних досліджень та Державному управлінні справами, визначені законодавством.; 9) при призначенні на посаду державної служби груп II, III, IV і V за пропозицією конкурсної комісії може бути встановлено випробування.  Строк випробування встановлюється від 60 до 120 календарних днів (у діючій редакції Закону строк випробування – до 6 місяців); 10) у новій редакції Закону, – «У разі виникнення сумніву щодо законності наданого керівником доручення державний службовець має право вимагати письмового підтвердження цього доручення, після отримання якого зобов’язаний його виконати. У такому разі державний службовець звільняється від відповідальності, якщо доручення буде визнане незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу. Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження доручення зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідне доручення»; 11) Закон вміщує вимоги трудового законодавства, правила внутрішнього службового розпорядку, порядок переведення  державного службовця та просування по службі, зміну істотних умов служби, більш конкретизовано відрядження, дисциплінарну та майнову відповідальність держслужбовця;12) доповнено підстави припинення державної служби (ініціатива державного службовця, ініціатива суб’єкта призначення, незалежно від волі сторін, втрати державним службовцем права на держслужбу або його обмеження ін..); 13) Закон вміщує розділ щодо оплати праці, заохочення і соціальних гарантій, розрахунок надбавок за відповідний ранг та вислугу років, робочий час та час відпочинку, відпустки державного службовця, пенсійне, соціально-побутове забезпечення державного службовця та ін. 14) Закон удосконалює порядок притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності, зокрема, чітко визначається перелік дисциплінарних проступків, порівняно з існуючим порядком розширюються види дисциплінарних стягнень, скорочується термін проведення службового розслідування, а саме протягом 10 робочих днів. За необхідності зазначений строк може бути продовжено, але не більш як до 20 робочих днів ( у діючій редакції – до 2-х місяців) та ін.новроведення.

З метою належного та системного реформування системи державного управління шляхом прийняття нової редакції Закону України “Про державну службу” та нової редакції Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” обґрунтованим є рішення щодо відтермінування на один рік Закону України “Про державну службу” N 4050-VI в цілому. Проект Закону розроблено з метою відтермінування нової редакції Закону України “Про державну службу” для належного здійснення функціонального аналізу і організаційної реструктуризації (оптимізації) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення чисельності державних службовців, оптимізації витрат на забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також передбачення відповідних видатків для їх реалізації в Законі України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”.Досягти поставленої мети пропонується шляхом прийняття вказаного проекту Закону.