Статистика сайту

Про районний бюджет на 2016 рік
Про районний бюджет на 2016 рік
Вівторок, 02 Лютого 2016 09:55

Проект районного бюджету на 2016 рік передбачає низку структурних змін, які торкнуться як окремих доходів так і видатків бюджету, так як сформований з урахуванням змін до Податкового кодексу, Бюджетного кодексу та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів, міжбюджетних відносин та заходів з подальшої децентралізації видаткових повноважень та реформування галузей бюджетної сфери.

Які основні трудові та податкові новації, що стосуються районного бюджету?

Спочатку розглянемо соціальні стандарти на 2016 рік.

З 1 січня 2016 року розмір прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати залишається на рівні, що був установлений ще з 1 вересня 2015 року. Водночас планується, що протягом 2016 року ці показники збільшаться двічі: з 1 травня і з 1 грудня 2016 року.

Прожитковий мінімум з нинішнього рівня 1 330 гривень на місяць буде підвищено з 1 травня до 1 399 гривень, а з 1 грудня до 1 496 гривень.

Рівень мінімальної заробітної плати, має зрости від нинішнього рівня 1 378 гривень на місяць до 1 450 гривень з 1 травня і до 1 550 гривень з 1 грудня 2016 року (до кінця року ріст становитиме 12,5 %);

Найбільш радикальна зміна, запропонована Міністерством фінансів, – це скорочення ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 22 % із середнього рівня в 41 % від заробітної плати.

Наступні зміни стосуються оподаткування податком на доходи фізичних осіб:

 • Запроваджено єдину ставку оподаткування доходів фізичних осіб в розмірі 18 %, замість 15 % та 20 % .
 • Ставку податку щодо оподаткування пенсій, що перевищують 3 мінімальні заробітні плати, залишено без змін – 15 %.
 • Дещо розширюється база оподаткування податком на доходи фізичних осіб за рахунок скасування єдиного соціального внеску, що утримується із заробітної плати працівників у розмірі 3,6 %.
 • Податкова соціальна пільга залишається незмінною – 50 % від мінімальної заробітної плати (689 грн.). У порівнянні з 2015 роком майже не змінюється коло платників, які мають право застосовувати цю податкову соціальну пільгу: вона надаватиметься для заробітних плат не вище 1 930 грн.

У цілому фінансовий ресурс районного бюджету на 2015 рік становить 156,7 млн. гривень, в тому числі за:

 • загальним фондом – 156,0 млн. грн.;
 • спеціальним фондом – 0,7 млн. гривень.

Прогнозний обсяг доходів районного бюджету на 2016 рік (без врахування трансфертів) обраховано в сумі 15,1 млн. грн., у тому числі сума доходів:

 • загального фонду – 14,5 млн. грн.;
 • спеціального фонду – 0,6 млн. грн.

Прогнозні показники доходів загального фонду районного бюджету на 2016 рік, порівняно із фактичними за 2015 рік, збільшено на 13 %, тобто в доходах 2016 року закладено ріст в сумі 1,7 млн. грн.

Основним платежем надходжень загального фонду, а це 98 % в структурі доходів, є податок та збір на доходи фізичних осіб, який планується в обсязі 14,2 млн. грн., що більше фактичного показника надходжень за 2015 рік на 15 %.       

Крім того у 2016 році до районного бюджету прогнозується одержати:

– надходжень від орендної плати за користуванням майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району в обсязі 300 тис. грн.,

– інших надходжень – 32 тис. грн.,

Доходи спеціального фонду районного бюджету сформовано за рахунок традиційних джерел надходжень – це власних надходжень бюджетних установ, обсяг яких пропонується затвердити на рівні 641,8 тис. грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачено у сумі 141,6 млн. грн., у тому числі:

 • базова дотація 6,9 млн. грн., що менше фактичного показника 2015 року на 9,2 % або на 784 тис. грн.;
 • освітня субвенція35,6 млн. грн., що менше фактичного показника 2015 року на 6 % або на 2,5 млн. грн.;
 • медична субвенція16,1 млн. грн., що менше фактичного показника 2015 року на 7,2 % або на 1,4 млн. грн.  З цієї суми 200 тис. грн. це медична субвенція, що передана з Високівської ОТГ на вторинну ланку ТМО;
 • стабілізаційна дотація на 2016 рік не передбачена (в 2015 році район отримав 2,7 млн. грн. даної дотації).

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, за рахунок яких фінансуються бюджетні галузі складає 58,6 млн. грн., що менше фактичних надходжень 2015 року на 10,3 %, або на 7,4 млн. грн., а це означає, що весь тягар забезпечення видатків у 2016 році лягає на місцеві бюджети.

Крім того в бюджеті передбачено соціальні субвенції в обсязі 81,4 млн. грн., у  тому числі на:

 • виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 49,7 млн. грн.;
 • надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 25,3 млн. грн.;
 • надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 7,2 млн. грн. ;
 • виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 0,7 млн. грн.

Крім того в районному бюджеті передбачено інші субвенції в сумі 46,5 тис. грн., які передаються з Головинської селищної ради.

Таким чином, сформований обсяг доходів на 2016 рік дуже обмежений і недостатній для покриття видаткової частини бюджету.

Разом з тим Міністерство фінансів України трактує, що при розрахунку освітньої та медичної субвенції враховано:

 • видатки на підвищення соціальних стандартів;
 • зменшення розміру єдиного соціального внеску;
 • і проведення заходів з оптимізації мережі, раціональної концентрації та ефективного використання матеріальних, фінансових, кадрових ресурсів регіону.

Останній пункт і є відповіддю на питання чому зменшені обсяги освітньої і медичної субвенції на 2016 рік.

24 грудня 2015 року підписано ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» за № 911-VIII.

Даним Законом передбачається проведення цілого ряду заходів як на державному рівні, так і на місцевому з метою надання якісних послуг та ефективного використання бюджетних коштів, озвучу основні із них:

По-перше, з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється. Це сільські школи, учням яких буде запропоновано навчатися в сусідній школі, яка буде базовою і туди школярів будуть довозити шкільними автобусами.

2) розширюються джерела фінансування закладів освіти,  культури та інших бюджетних установ за рахунок розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися державними та комунальними закладами;

3) будуть переглянуті нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками та клубними закладами з урахуванням демографічної ситуації;

4) планується перегляд типових та примірних штатів бюджетних установ з метою скорочення керівного, адміністративного, управлінського, господарсько-обслуговуючого персоналу, водіїв, робітників, які обслуговують громадські будівлі, щонайменше на 10 відсотків.

5) необхідно провести скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10 відсотків;

6) планується продовження роботи з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, інших галузей бюджетної сфери, насамперед оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів із скороченням їх кількості (орієнтовно на 5 відсотків за рахунок об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації тощо), підвищення наповнюваності класів, груп;

7) в результаті проведених заходів вивільнені та залучені кошти будуть спрямовуватися на поліпшення матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ.

Як же розподілені бюджетні асигнування між основними галузями бюджетної сфери?

Освіта

У вересневому проекті державного бюджету на 2016 рік обсяг освітньої субвенції району був передбачений в сумі 43,4 млн. грн., в остаточному варіанті дана сума зменшена до 39,6 млн. грн., а за мінусом субвенції на Високівську ОТГ освітня субвенція доведена в обсязі 35,6 млн. грн., за рахунок якої і передбачено видатки на загальноосвітні школи (22). Зокрема, на заробітну плату з нарахуваннями передбачено 30,0 млн. грн., що складає 84,3 % усіх призначень.

Із врахуванням проведених заходів щодо економії бюджетних коштів на суму 738,8 тис. грн. незабезпеченість на заробітну плату з нарахуваннями складає 919,0 тис. грн.

На харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних класах, та учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” передбачено 190,1 тис. грн., на медикаменти передбачено 6,0 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 3,7 млн. грн.

Для утримання двох позашкільних закладів освіти передбачено 562,1 тис. грн. Зокрема, на виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано 487,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв  – 53,9 тис. грн. Позашкільними закладами будуть проведені заходи з економії бюджетних коштів на суму 54,1 тис. грн.

На утримання методичного кабінету передбачається видатків у сумі 638,6 тис. грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями передбачено 558,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 40,0 тис. грн. Заходи з економії бюджетних коштів планується провести на суму 62,1 тис. грн.

На утримання централізованої бухгалтерії передбачено 498,5 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями заплановано 459,8 тис. грн., на оплату енергоносіїв 15,0 тис. грн.

На «Інші освітні програми» заплановано видатки по загальному фонду в сумі 216,0 тис. грн. для організації підвезення учнів та вчителів до навчальних закладів громадським транспортом.

На  «Дошкільні заклади освіти» заплановано видатків  у розмірі 9,6 млн. грн., що на 1,3 млн. грн. (13,5 %) більше порівняно з 2015 роком (8,3 млн. грн.). Ці кошти передбачені  за рахунок передачі іншої субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам згідно статті 101 Бюджетного кодексу України для утримання 29 дошкільних закладів.

Охорона здоров’я

У вересневому проекті державного бюджету на 2016 рік обсяг медичної субвенції району був передбачений у сумі 18,6 млн. грн., в остаточному варіанті дана сума зменшена до 17,5 млн. грн., а за мінусом субвенції на Високівську ОТГ медична субвенція доведена в обсязі 15,9 млн. грн. Обсяг виділених бюджетних асигнувань на фінансування галузі «Охорона здоров’я» складає 17,1 млн. грн., з яких 200,0 тис. грн. це медична субвенція, яку передано із Високівської громади на вторинний рівень (ТМО). У порівнянні з минулорічним показником видатки на галузь зменшено на 1,5 млн. грн. За рахунок цих коштів буде утримуватись ТМО, 5 амбулаторій, 20 ФП, та 11 ФАПів.

На утримання Черняхівського ТМО заплановано 12,2 млн. грн., з них за рахунок медичної субвенції – 11,3 млн. грн., за рахунок доходів місцевого бюджету – 711,9 тис. грн., за рахунок субвенції із Високівської громади – 200,0 тис. грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачаються у сумі 10,4 млн. грн., що становить 85,2 % загальної суми асигнувань, і забезпечать виплату основної заробітної плати 304 фактично зайнятих штатних працівників. З урахуванням заходів з економії коштів на суму 1,8 млн. грн. незабезпеченість на обов’язкові виплати по заробітній платі працівникам ТМО складає 784,2 тис. грн.

На  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів планується 190,0 тис. грн.

Видатки на придбання  продуктів харчування передбачені в сумі  130,0 тис. грн.

Видатки на оплату енергоносіїв передбачено у сумі 1,2 млн. грн. Недостатність на оплату енергоносіїв складає 1,5 млн. грн.

Всього незабезпеченість коштами по ТМО складає 2,3 млн. грн.

На утримання Центру первинної медико-санітарної допомоги заплановано 4,7 млн. грн., з них за рахунок медичної субвенції – 4,6 млн. грн., за рахунок місцевого бюджету – 100,0 тис. грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам закладу передбачаються у сумі 3,6 млн. грн., що становить 77,2 % загальної суми асигнувань, і забезпечать виплату основної заробітної плати 131 фактично зайнятого працівника. З урахуванням заходів з економії коштів на суму 183,0 тис. грн. незабезпеченість на обов’язкові виплати по заробітній платі працівникам Центру ПМСД складає 172,0 тис. грн.

На  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів заплановано 7,0 тис. грн.

На оплату енергоносіїв передбачено 110,4 тис.грн. Недостатність на оплату енергоносіїв по установі складає 234,0 тис. грн.

Всього незабезпеченість коштами по ЦПМСД складає 406,0 тис. грн.

Культура

На галузь «Культура» спрямовується видатків у сумі 4,7 млн. грн., що лише на 58 тис. грн. більше у порівнянні з минулорічним показником. З них на утримання районних установ культури у 2016 році передбачено 3,3 млн. грн., на утримання установ культури сіл, селищ передається інша субвенція сільським та селищним бюджетам у сумі 1,4 млн. грн. За рахунок іншої субвенції з районного бюджету планується утримувати 32 сільських та селищних бібліотеки та 35 будинків культури та закладів клубного типу.

Зокрема, на утримання районної бібліотеки передбачено видатків у сумі 683,8 тис. грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями  – 594,2 тис. грн.,  на енергоносії – 68,4 тис. грн.

На утримання музею спрямовується 69,1 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями планується 64,5 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 3,6 тис. грн.

На утримання районного будинку культури спрямовується 1,2 млн. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 856,5 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 292,5 тис. грн.

На утримання дитячої музичної школи передбачається 1,2 млн. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями заплановано 1,1 млн. грн., на оплату енергоносіїв – 77,2 тис. грн.

На утримання централізованої бухгалтерії передбачається 148,0 тис. грн. З них на оплату праці з нарахуваннями – 130,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 10,1 тис. грн.

З урахуванням проведених заходів на суму 192,0 тис. грн. незабезпеченість на заробітну плату з нарахуваннями по районних закладах культури складає 150,0 тис. грн.

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

 На соціальний захист та соціальне забезпечення передбачено 1,9 млн. грн., з них:

–  на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 227,3 тис. грн.;

– на програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 2,0 тис. грн.;

– на виплату грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг – 70,0 тис. грн.;

– утримання  територіального центру – 1,7 млн. грн.;

на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів – 25,0 тис. грн.

На утримання районної ради заплановано 1,2 млн. грн. Крім цього передбачено кошти у сумі 20,0 тис. грн. для надання депутатами районної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам (34 депутати).

На утримання трудового архіву передбачається 50,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

На утримання дитячо – юнацької спортивної школи у 2016 році передбачається 687,8 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 557,1 тис. грн., , на оплату енергоносіїв – 108,9 тис. грн., на медикаменти – 1,8 тис. грн.

На Комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту заплановано на 2012-2016 роки  25,0 тис. грн.

Резервний фонд

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли  бути передбачені при складанні  проекту  бюджету  та для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації їх наслідків планується резервний фонд районного бюджету у сумі  350,0 тис. грн.

Таким чином, бюджет 2016 дуже обмежений і складний, чим суттєво відрізняється від бюджетів попередніх звітних періодів.

Зрозуміло, що такий обсяг фінансових ресурсів є далеко не достатнім і не забезпечує всі галузі бюджетної сфери у повній мірі внаслідок інфляційних процесів. Можливості вирішення існуючих нагальних проблем будуть вишукуватися уже в процесі виконання бюджету протяг