Статистика сайту

Інформація про виконання районного бюджету за 2016 рік
Інформація про виконання районного бюджету за 2016 рік
п`ятниця, 03 Березень 2017 07:47

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України управління фінансів Черняхівської райдержадміністрації надає інформацію про виконання районного бюджету за 2016 рік.

Протягом 2016 року до загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 18,5 млн. грн., що на 5,6 млн. грн. більше надходжень за 2015 рік (у співставних цифрах). У порівнянні з затвердженим районною радою плановим показником, з урахуванням внесених змін, надходження більші на 12,6 відсотка, або на 2,1 млн. грн.

Протягом 2016 року до спеціального фонду районного бюджету надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів) 2,3 млн. грн., що в 3,5 рази більше в порівнянні з затвердженими показниками, тобто сума отриманих надходжень перевищує запланований обсяг доходів на 1,6 млн. грн., а також є на 0,3 млн. грн  більшою порівняно з 2015 роком.

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень доходів районного бюджету (без урахування трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб – 97,6 відсотка. При плані надходжень на 2016 рік 16 млн. грн. до бюджету надійшло 18 млн. грн. податку, бюджетом додатково отримано 2 млн. грн. Порівняно з 2015 роком (у співставних цифрах) надходження збільшились на 5,7 млн. грн.

Питома вага надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності у структурі надходжень районного бюджету  становить 2 відсотка. Протягом 2016 року надходження зазначеного платежу становили 365,4 тис. грн., що на 16,1 % більше планового показника. В порівнянні з 2015 роком надходження збільшилися на 21,6 %.

Плановий показник власних надходжень бюджетних установ (спеціальний фонд) на 2016 рік становив 0,6 млн. грн., фактично до бюджету надійшло 2,3 млн. грн., що в 3,5 рази більше запланованого. У порівнянні з 2015 роком надходження збільшились на 0,3 млн. грн., або на 15 відсотків.

Видатки  загального  фонду  районного бюджету за 2016 рік становили 175,7 млн.грн., що перевищує відповідний показник 2015 року на 26,0 млн.грн., або на 15,0 відсотків.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

На утримання закладів соціально-культурного призначення спрямовано 38 відсотків обсягу видатків загального фонду районного бюджету, або у сумі 66,8 млн.грн., що на 5,4 млн..грн., або на 8,0 відсотків менше ніж у 2015 році.

Найбільшу питому вагу, тобто 22,0 відсотка, становлять видатки на утримання установ  по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти в сумі 39,1 млн.грн., що на  5,5 млн.грн. менше ніж у 2015 році.

На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано 21,2 млн.грн., що на  0,5 млн.грн. більше показника 2015 року.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 2,3 млн.грн., що на 0,2 млн.грн. менше показника 2015 року.

По установах культури проведені видатки становлять 3,5 млн.грн., що на  0,2 млн. грн. менше, ніж за 2015 рік.

На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 752,7 тис.грн., що на 11,2 тис.грн. більше відповідного показника 2015 року.

На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (районної ради) спрямовано кошти на загальну суму 1,5 млн.грн., що на  0,3 млн.грн. більше, ніж у 2015 році.

Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямів використання коштів, необхідно, перш за все, зазначити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 45,4 млн.грн. або на 4,6 млн.грн. більше відповідного показника2015 року.

 На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 733,8 та 593,3 тис.грн.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 6,9 млн.грн., що на 0,4 млн.грн. менше показника відповідного періоду 2015 року.

По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму  10,5 млн.грн.

На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 5,6 млн.грн.

Обсяг повернення кредитів до районного бюджету становить 0,6 тис. грн.

У 2016 році до районного бюджету надійшло з Державного бюджету 6,9 млн. грн. базової дотації та 1,4 млн. грн. стабілізаційної дотації.

До загального фонду районного бюджету надійшло субвенцій з Державного бюджету на суму 152,4 млн. грн., у тому числі:

– освітньої субвенції – 36,0 млн. грн.;

– медичної субвенції – 16,4 млн. грн.;

– на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 53,3 млн. грн.;

– надання пільг і субсидій населенню  – 38,2 млн. грн.;

– на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”  – 0,5 млн. грн.;

– на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 0,2 млн. грн.;

– на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 1,5 млн. грн.;

– на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 6,4 млн. грн.

Крім того до загального фонду районного бюджету надійшло субвенцій з обласного бюджету на суму 2,1 млн. грн.

За 2016 рік районний бюджет виконано по загальному фонду з профіцитом  на суму 5583,9 тис.грн. (в тому числі за рахунок зміни залишків коштів бюджету на суму 265,1 тис. грн.), що на 2392,3 тис.грн. більше відповідного показника 2015 року. По спеціальному фонду бюджет виконано з дефіцитом на суму 5624,9 тис.грн., що на 5174,9 тис.грн. більше відповідного показника 2015 року.

Публічне представлення звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік відбудеться на черговій сесії районної ради при затвердженні звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік.

 Черняхівська районна державна адміністрація