Статистика сайту

Регіональна комісія з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку 5 жовтня 2017 року оголосила конкурс із відбору інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році.
Регіональна комісія з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку 5 жовтня 2017 року оголосила конкурс із відбору інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році.

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

майдан імені С.П. Корольова, 1, м. Житомир, 10014, тел. (0412) 47-50-14, факс 47-50-75 ________ www.oda.zt.gov.ua e-mail: ztadm@oda.zt.gov.ua           код ЄДРПОУ 00022489

                                           Райдержадміністраціям

                                                                    Об’єднаним територіальним громадам

Про оголошення конкурсуimage

Регіональна комісія з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку

5 жовтня 2017 року оголосила конкурс із відбору інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році.

Заявниками проектів є місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Інвестиційні програми і проекти, які подаються на конкурс мають відповідати одній з таких вимог:

 • відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, Стратегії розвитку Житомирської області на 2020 рік у плані заходів з їх реалізації на період 2018-2020 років;
 • впровадження інвестиційних програм і проектів як проектір співробітництва територіальних громад;
 • підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.

Основними умовами відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність вищевказаним вимогам, а також таким критеріям:

 • для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
 • календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
 • співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
 • спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Перелік завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року та технічних завдань на інвестиційні програмі і проекти, що включені до плану заходів з реалізації стратегії розвитку Житомирської області на 2018-2020 роки, викладено у додатку 1.

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Прийом документів для участі у конкурсному відборі проводиться Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово- комунального господарства облдержадміністрації за адресою:

10014, Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12, к.608, 608а Контактні телефони: (0412) 47-43-82, 47-43-86 ODAGUba@meta.ua

Інвестиційні програми і проекти подаються за формою та з переліком документів (додаток 2), встановлених наказом Мінрегіону від 24.04.2015 №80 із змінами, внесеними від 01.04.2016 №80, від 19.05.2017 №123 у трьох примірниках.

Інформація про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подана заявником регіональній комісії, оприлюднюється ним на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону (Ьірр://бйттіш^іоп^оу.иа) до початку проведення оцінки та відбору.

Інформацію про конкурс, перелік технічних завдань на проекти та перелік необхідних документів розміщено на офіційному сайті Житомирської обласної державної адміністрації в розділі «Дошка оголошень» та в розділі «Новини».

Строк подання пропозицій – до 20 листопада 2017 року.

Додаток 1: Перелік завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року та технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, що включені до плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації стратегії Житомирської області на період до 2020 року.

          Додаток 2: Перелік документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

 

Яценко В. Б. 47-47-82 Ходаківська Т.Г. 47-43-86

 

Додаток 1

Перелік завдань,

визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року та технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, що включені до плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації стратегії
Житомирської області на період до 2020 року.

 1. Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом
 2. Підвищення енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів
 3. Створення центрів безпеки
 4. Створення центрів надання адміністративних послуг
 5. Створення нового освітнього простору
 6. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води
 7. Реконструкція мереж вуличного освітлення у населених пунктах з метою енергозбереження

 

Додаток 2

 

ПЕРЕЛІК документів,які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 1. Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект) та, серед іншого, передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), подаються (у разі наявності):

зведений кошторисний розрахунок;

звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості для всіх проектів.

Якщо на час подання проекту проектну документацію не затверджено, зазначені у цьому пункті документи подаються протягом п’яти робочих днів після її затвердження.

Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які передбачають будівництво, вищеперелічені документи подаються в обов’язковому порядку у встановлений регіональною комісією строк.

 1. Для проектів, які впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад, – копії договорів про співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», завірені в установленому порядку.
 2. Для проектів, які впроваджуються як підтримка добровільно об’єднаних

територіальних громад, – копії рішень про утворення об’єднаної

територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», завірені в установленому порядку.

 1. Для проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, – лист про погодження таких проектів Міністерством молоді та спорту України.

Документи, які підтверджують відповідність проектів умовам, визначеним у пунктах 6, 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оголошення про надання пропозицій до проекту програми економічно-соціального розвитку Черняхівського району на 2018 рік

В районі розпочато роботу над  проектом  програми економічного і соціального  розвитку Черняхівського району  на 2018 рік  (далі – проект Програми).

Законодавчим підґрунтям для розробки Програми  є : Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”.

Постанова  Кабінету Міністрів України  від 26 квітня 2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.08.2017 року № 325 «Про розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік».

Запрошуємо  усіх активних громадян,  представників бізнесу, громадських організацій, представників громад сіл та селищ району долучитись до розробки  Програми.

 Пропозиції  просимо надати до 05 грудня 2017 року  у відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації  за формою, що додається.

ФОРМА

№ п/п Координати особи, що надає пропозицію (П.І.Б./назва юр.особи ) Зміст пропозиції Потреба в коштах на реалізацію заходу (джерела фінансування) Очікувана ефективність від впровадження пропозиції, реалізації заходу

Контакти: 4-15-85 e-mail: rda_ch_ek@ukr.net

Share to Facebook
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex