Статистика сайту

Запити на публічну інформацію до Черняхівської районної державної адміністрації у I кварталі 2017 року
Запити на публічну інформацію до Черняхівської районної державної адміністрації у I кварталі 2017 року
субота, 13 Травень 2017 05:59

Звіт

про запити на публічну інформацію до Черняхівської районної  державної адміністрації за I квартал 2017 року

Показники Кількість

(заIквартал 2017 року)

Кількість

(за Iквартал 2016 року)

1.Всього надійшло запитів 6 9
2.Кількість запитів за каналами надходження:

Пошта

Електронна пошта

Телефон

Факс

Інші канали

(особистий прийом)

 

                -

6

                -

                -

                -

 -

 

1

7

-

-

-

1

3.Кількість запитів за видами інформації:

Інформація про фізичну особу

Інформація довідково-енциклопедичного

характеру

Інформація про стан довкілля

(екологічна інформація)

Інформація про товар (роботу, послугу)

Науково-технічна інформація

Податкова інформація

Правова інформація

Статистична інформація

Соціологічна інформація

Інформація з питань земельних відносин

Інші види інформації

 

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

 

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

1

-

5

4.Кількість запитів за категоріями запитувачів:

Фізичні особи

Юридичні особи

Об’єднання громадян без статусу

юридичної особи

Засоби масової інформації

 

3

2

-

-

1

 

2

7

-

-

-