Статистика сайту

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації інформує про результати комплексної оцінки соціально-економічного розвитку району за І квартал 2017 року
Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації інформує про результати комплексної оцінки соціально-економічного розвитку району за І квартал 2017 року
п`ятниця, 28 Липень 2017 12:53

За результатами оцінки діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів Житомирської області Черняхівський район у І кварталі 2017 року посів 13 місце ( І квартал   2016 року – 18 місце). Аналіз проведено по 5 напрямках,  охоплено 25 показників: економічна ефективність – 18 місце; інвестиційна, наукова та зовнішньоекономічна співпраця – 12 місце; фінансова самодостатність  – 2 місце;    ефективність ринку праці – 20 місце;розвиток інфраструктури – 12 місце.

За підсумками І кварталу 2017 року діяльність району у зазначеній сфері характеризувалася наступними позитивними тенденціями.  Темп зростання (зменшення) поголів’я свиней у сільськогосподарських підприємствах, у % до відповідної дати попереднього року 165,7%, 8 місце  (по області 86,1 %) . Переважна кількість показників цього напрямку мають середнє значення: коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,20%,   15 місце (по області 1,53%). Темп зростання (зменшення) виробництва молока в сільгосппідприємствах, у % до відповідного періоду попереднього року 108,6%, 8 місце (по області 105,2%). Темп зростання (зменшення) обсягів реалізації на забій худоби та птиці в живій вазі в сільгосппідприємствах, у % до відповідного періоду попереднього року, 81,0 % ,  12 місце  (по області 79,2 %). Темп зростання (зменшення) поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах, у % до відповідної дати попереднього року 88,3 %, 17 місце  ( по області 97,9%). Темп зростання (зменшення) поголів’я корів у сільськогосподарськихпідприємствах, у % до відповідної дати попереднього року 99,3 %, 11 місце (по області 100,3%); темп зростання вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах склав  106,8%,  11 місце (по області 105,8%); середній надій молока від однієї корови, наявної на початок року в сільськогосппідприємствах 1233 кг, 16 місце (по області 1770 кг).

Основними причинами зниження поголів’я великої рогатої худоби в с/г підприємствах  району є: незацікавленість товаровиробників в утриманні худоби, і як наслідок, скорочення молодняку великої рогатої худоби, недостатня підтримка з боку держави.

         Разом з тим в економіці району прослідковуються окремі негативні тенденції: обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень 1488,9грн., 22 місце (по області 7133,0грн.).

 Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами району за  1  квартал  2017 року

№п/п              Назвапідприємства Обсяг реалізованої продукції станомна 01.04.2017

тис.грн.

Обсяг реалізованої продукціїстаном

на 01.04. 2016

тис.грн.

Відхилення

+, –

 

Тепм зростання обсягу реалізованої продукції, %

 

1. Філія ПрАТ «Петроімпекс» 872,5 941,1 -68,6 92,7
2. ТОВ «Аленруд» 8974,9 8075,1 +899,8 111,1
3. Філія ПАТ «ДПЗКУ «Черняхівський елеватор» 2445,2 608,4 +1836,8 у 4 рази більше
4. ТОВ «Вітакомс» 697,4 2087,4 -1390,0 33,4
5. ТОВ ДП «Рельполь Альтера» 4814,8 6091,9 -1277,1 79,0
6. ТОВ «Даніко» 21477,5 16657,5 +4820,0 129,0
ВСЬОГО : 39282,3 36482,6 +2799,7 107,7

Такий незначний ріст реалізації промислової продукції зумовлений: зменшенням обсягу реалізації продукції промисловими підприємствам району; скорочення  ринку збуту  товарів каменедобувної галузі. Для покращення  показників  по даному напрямку доцільно рекомендувати промисловим підприємствам району розширювати ринки збуту свої продукції  в тому числі на ринки Європейського Союзу, залучення інвестицій на технічне переоснащення виробництв.

 Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця (4 показники).

 У І кварталі 2017 року інвестиційна діяльність в районі характеризувалася сталою динамікою. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення з початку інвестування станом на 01.04.2017 склав  57,4 дол. США, 16 місце. (по області 176,6 дол.США). Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), у % до обсягу на початок року 101,9% , 8 місце (по області 101,6%). Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення, доларівСША 118,8дол. США, 8 місце, (по області 121,2 дол.США). Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення  наростаючим підсумком з початку року, гривень 534,6 грн., 15 місце (по області 761,0 грн.).

З метою активізації залучення в економіку району  іноземних інвесторів необхідно проводити презентації інвестиційного потенціалу за кордоном. Значну увагу приділяти організації та прийняттю участі в інвестиційних форумах, виставках-ярмарках, конференціях, семінарах та інших заходах, які також сприятимуть обізнаності представників закордонних бізнес кіл у потенціалі району, що у свою чергу повинно забезпечити збільшення притоку інвестицій.

  1. Фінансова самодостатність (3 показники).  У  січні – березні  2017 року сфера державних фінансів району характеризувалася: -Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду 175,9 %, 3 місце (по області 143,1%); -Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі, відсотків до початку року 63,7%, 1 місце (по області 99,7%);

Негативними тенденціями у бюджетній сфері стали: -незначні обсяги доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу  населення, тис. грн. 0,540 тис.грн., 20 місце (по області 0,856 тис.грн.)

Для забезпечення подальшого нарощування доходів місцевих бюджетів  необхідно:- активізувати роботу з платниками податків із виявлення та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов’язань, викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджетів;- використовувати резерви збільшення надходжень, зокрема, податку на доходи фізичних осіб шляхом упередження проведення виплат заробітної плати у «конвертах»; – здійснювати заходи щодо приведення у відповідність укладених договорів про оренду земельних ділянок із вимогами чинного законодавства.

  1. Ефективність ринку праці (7 показників)

  У зазначеній сфері району забезпечено наступні позитивні тенденції: Відсутність заборгованості з виплати заробітної плати працюючтим. Темп зростання (зменшення) заборгованості із виплати заробітної плати, у % до початку року 1-25  місце (по області 81,4 %). Темп зростання (зменшення) заробітної плати штатних працівників (у % до відповідного періоду попереднього року) 170,7% , 2 місце (по області 147,7%). Ефективність діяльності робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (кількість виявлених працівників без належного оформлення трудових відносин за результатами обстежень у співвідношенні до кількості суб’єктів господарювання – платників ЄСВ та з урахуванням кількості осіб, працю яких  легалізовано) 4,3 осіб, 6 місце (по області 1,9 осіб).

Разом з тим, зазначена сфера діяльності району характеризувалася наступними  тенденціями:  приріст (зменшення) населення, у % до початку року -0,36 %, 22-23 місце (по області -0,19); розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника (грн.) 4697грн., 18 місце (по області 5096грн.).

Негативними тенденціями у даній  сфері стали: – Темп зростання (зменшення) зареєстрованих безробітних, у % до попереднього року 93,1 %, 23 місце (по області 82,8%). – Співвідношення чисельності безробітних громадян до кількості вакансій 21 особа, 24-27 місце (по області 6 осіб).  Для підвищення рівня зайнятості  доцільно було б активізувати роботу районної  робочої групи з питань детінізаціцїї доходів та відносин у сфері зайнятості населення.

  1. Розвиток інфраструктури (2 показники)

Зазначена сфера діяльності району характеризувалася наступними  тенденціями: -Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла відсотків до відповідного періоду попереднього року 95,7 %, 9 місце (по області 109,3%); -Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів загальної площі 218,5 кв.м. загальної площі, 10 місце (по області 238,4 кв.м. заг.площі.

На зниження обсягів введеного в експлуатацію житла вплинули наступні чинники:

Зміни у порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, а саме втрата чинності постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 №1035 «Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт» та введення в дію нового Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів». Низький попит з боку домогосподарств через тривале скорочення обсягів іпотечного кредитування. Неврегульованість питання оформлення земельних ділянок на час будівництва, що створює проблеми з оформлення документації для проведення будівельних робіт на об’єкті, збільшуючи термін будівництва.

                                                                                                                                                                                                                             Т.в.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації   І.В.Дятел