Статистика сайту

Корпус Миру США в Україні
Корпус Миру США в Україні
понеділок, 31 Липень 2017 07:27

Волонтери Корпусу Миру з вересня по грудень цього року  проводитимуть уроки  англійської мови для учнів середніх шкіл і технікумів Житомирщини, а також  студентів університетів та педагогічних коледжів.

Peace_corps_logo16.svg

Загальні відомості про Корпус Миру

Корпус Миру – неполітична, нерелігійна організація. Її було засновано Президентом США Джоном Кеннеді у 1961 році з метою зміцнення миру та дружби між людьми різних національностей і культур. Фінансування діяльності Корпусу Миру здійснюється за рішенням Конгресу Сполучених Штатів з бюджету Федерального Уряду і формується за рахунок податків, сплачених громадянами США. В Україні волонтери Корпусу Миру працюють за трьома проектами:

 • Проект викладання англійської мови як іноземної – волонтери працюють у навчальних закладах усіх рівнів акредитації та викладають англійську мову;
 • Проект розвитку молоді – волонтери працюють переважно у середніх школах та коледжах та навчають молодих людей здоровому способу життя, інформаційним технологіям, основам планування кар’єри, навичкам працевлаштування тощо, а також здійснюють позакласну роботу з молоддю;
 • Проект розвитку громад – волонтери працюють у громадських організаціях та державних установах, співпрацюють з місцевою владою та бізнесом та реалізують проекти соціальної та економічної спрямованості задля розвитку місцевих громад.

Проект розвитку громад

Волонтери Проекту розвитку громад співпрацюють здебільшого з неурядовими або громадськими організаціями, а також із благодійними фондами, бібліотеками, музеями, органами місцевого самоврядування, місцевими органами влади, державними центрами зайнятості, навчальними закладами.

Метою проекту є допомогти українським громадянам, організаціям та громадам покращити свої можливості щодо реалізації місцевих потреб через місцеві громадські проекти та програми.

         Цілі проекту:

 • покращити знання та професійні навички місцевих громадян, розширити їх обізнаність щодо важливих соціальних та економічних питань життя їхніх громад та підвищити рівень залучення громадян до вирішення цих питань для покращання якості життя;
 • підвищити рівень стійкості діяльності місцевих організацій-партнерів через вдосконалення процесу планування та управління, оптимізацію програмної діяльності, покращення маркетингу організації та послуг, покращення зв’язків із громадськістю, диверсифікацію джерел фінансування та пошуку шляхів фінансової стійкості, розширення кола професійних контактів та партнерських зв’язків з метою формування спроможних лідерів місцевого розвитку;
 • стимулювати більш інтенсивну співпрацю між громадським, державним та приватним секторами на місцевому рівні з метою реалізації проектів, спрямованих на покращення економічної або соціальної ситуації через організацію громадських слухань, оцінку місцевих потреб, визначення пріоритетних напрямків проектів, розробку та впровадження проектів, поширення волонтерського руху серед місцевих жителів.

         Процес запрошення добровольця

         Місцева громадська чи державна організація виступає з ініціативою запрошення добровольця в громаду. Це має бути офіційно зареєстрована юридична особа або установа, діяльність якої не повинна мати на меті отримання прибутку. Така організація називається основною або організацією, що приймає добровольця. Доброволець закріплений за нею і працює в ній як член колективу працівників. Вона виступає лідером громади у співпраці з добровольцем та забезпечує необхідні умови для його роботи та проживання. Роботі в цій організації волонтер присвячує не менше 40% свого робочого часу. У якості основної організації здебільшого виступають неурядові організації.

         Основна організація визначає близько чотирьох партнерських організацій, з якими потенційно міг би співпрацювати доброволець. Коло партнерських організацій з часом може змінюватися в залежності від проектів, які доброволець буде реалізовувати в громаді. Близько 60% свого робочого часу доброволець присвячує співпраці з усіма партнерськими організаціями.

         Тематика проектів, що можна реалізувати разом із волонтерами з Проекту розвитку громад:

 • навчання – тренінги та семінари для персоналу організацій та цільової аудиторії різної тематики (започаткування та практичні аспекти ведення бізнесу, бізнес планування, стратегічне планування, маркетинг, обслуговування клієнтів, залучення громади до реалізації проектів, комп’ютерні навички та робота з Інтернетом, лідерство, пошук роботи, планування кар’єри;
 • організаційний розвиток та управління організацією – планування, мотивація співпрацівників, маркетинг послуг організації, тощо;
 • пошук партнерів та встановлення зв’язків з організаціями в межах України та закордоном;
 • допомога у складанні стратегічних та бізнес планів;
 • мобілізація ресурсів та диверсифікація джерел фінансування діяльності організації та пошук шляхів досягнення сталості у довгостроковій перспективі;
 • реалізація проектів, що генерують дохід, зокрема в сфері соціального підприємництва;
 • розвиток туризму, зокрема зеленого;
 • збереження української культури та культури народів, що живуть в Україні та розвиток народного мистецтва;
 • допомога у дизайні веб-сайтів організацій та їх англомовних сторінок;
 • розвиток та просування ідеї волонтерства в громаді;
 • покращення співпраці між державними установами, громадськими організаціями та бізнесом задля реалізації спільними зусиллями проектів в громаді
 • проекти, спрямовані на допомогу сиротам, інвалідам та громадянам із фізичними та іншими вадами;
 • сприяння підвищенню рівня обізнаності українських громадян у питаннях ВІЛ/СНІДу, запобігання торгівлі людьми, профілактики домашнього насильства та гендерної політики;
 • участь в проведенні літніх таборів відпочинку для молоді;
 • навчання ділової англійської мови персоналу організації та на курсах для дорослих у формі англійських та бізнес клубів.

Обов’язки організації, що запрошує добровольця

     Забезпечення умов для роботи волонтера

    Основна організація повинна:

 • разом з партнерськими організаціями забезпечити волонтера відповідним робочим навантаженням в межах 40 годинного робочого тижня;
 • забезпечити належний рівень кооперації працівників організації та добровольця задля успішної реалізації спільних проектів;
 • надати добровольцю робоче місце;
 • забезпечити доступ волонтера до наявних ресурсів організації з метою сприяння кращій реалізації проекту;
 • визначити з числа своїх працівників контактну особу – партнера добровольця, яка, зокрема, буде відповідати за контакти з Корпусом Миру. Бажано щоб ця людина володіла англійською мовою в тій чи іншій мірі. Обов’язки такого партнера наведені нижче;
 • допомогти добровольцю знайти перекладача, у разі необхідності;
 • забезпечити можливість користування телефонним зв’язком на робочому місці – місцевим та міжміським в межах України для зв’язку з офісом Корпусу Миру;
 • надати волонтеру безпечне житло з умовами яке відповідатиме документу ”Мінімальні вимоги до житла Добровольців Корпусу Миру”;
 • у разі необхідності сприяти у вирішенні побутових питань.

 Забезпечення умов для проживання волонтера

       Розміри та розташування

     Доброволець має бути забезпечений житлом, яке складається, як мінімум, з однієї кімнати. Перевага при виборі житла повинна надаватися квартирам, розташованим вище першого поверху. Якщо добровольця можна поселити лише на першому поверсі, то треба вжити відповідних заходів, щоб забезпечити безпеку проживання, а саме на вікна встановити решітки, що відчиняються.

    Комунальні послуги

    Як правило, організація, у якій працює доброволець, бере на себе відповідальність за сплату комунальних послуг, за винятком плати за особисті телефонні розмови добровольця. Доброволець же повинен платити за особисті телефонні розмови, а також за електроенергію, якщо її витрати перевищили 150 КВт на місяць. Якщо у квартирі проживає подружжя добровольців, вони оплачують витрати електроенергії, що перевищили 300 КВт на місяць.

    Забезпечення телефоном

    Організація, що запросила добровольця, має забезпечити йому/їй можливість користуватися телефоном. В ідеальному варіанті житло добровольця має бути з телефоном. Якщо це квартира без телефону, дана організація повинна забезпечити добровольцеві цілодобовий доступ до телефону у цьому ж будинку, або не далі ніж за 5 хвилин ходи від місця проживання.

    Підлога

    Підлога має бути цементною або дерев’яною, і ні в якому випадку не земляною. Вона повинна бути у гарному санітарно-гігієнічному стані.

    Температура

    Опалення житла має забезпечити добровольцеві здорове та комфортне проживання у холодні місяці. Якщо ж доброволець проживає у будинку без системи центрального опалення, то організація, що запросила добровольця, повинна забезпечити достатню кількість палива і створити умови, за яких проживання добровольця у даній квартирі буде зручним і безпечним для здоров’я.

      Вхідні двері

     Вхідні двері квартири чи будинку мають бути достатньо міцними, щоб запобігти крадіжкам зі зламом. У дверях має бути “вічко”. Двері, що ведуть у спільний коридор, повинні замикатися на ключ.

      Вікна

     Вікна мають замикатися на засув. Скло на вікнах повинне бути подвійним, без пошкоджень.

      Вода

     Доброволець повинен мати щонайменше 40 літрів води на день для пиття, приготування їжі, гігієнічних та технічних потреб. Якщо джерело водопостачання знаходиться поза будинком, воно повинно бути на безпечній відстані від громадських туалетів та септичних резервуарів. Джерело водопостачання має знаходитися на відстані не більше ніж 50 метрів від житла добровольця. Якщо це неможливо, організація, де працює доброволець, повинна гарантувати постачання чистої питної води. Добровольці повинні мати резервні запаси води у разі її тимчасової нестачі. У будинку з відсутнім водопроводом повинен бути рукомийник.

     Для забезпечення добровольця гарячою водою, рекомендуємо, якщо можливо, надавати квартиру з колонкою.

    Туалет

    Доброволець повинен мати туалет у квартирі. Якщо неможливо знайти квартиру з туалетом і туалет знаходиться на вулиці, він має відповідати санітарно-гігієнічним нормам. Крім того, туалет має знаходитися у радіусі 75 метрів від місця проживання.

Якщо туалет знаходиться у громадському місці, він має бути з дверима та повинен замикатися на ключ, яким доброволець може скористатися в будь-який час.

     Дах

     Дах будинку має бути в гарному санітарно-гігієнічному стані.

    Кухонне приладдя

      Добровольці повинні мати на кухні усе необхідне: безпечну у користуванні плиту, холодильник, посуд для приготування та споживання їжі.  Доброволець, що проживає в українській родині, повинен мати окрему, затишну кімнату. Родина має поважати право добровольця на приватнісь.   Від місця проживання добровольця до місця його/її роботи повинно бути щонайбільше 25 хвилин – пішки,  45 хвилин  – громадським транспортом.    Місця проживання добровольців повинні розташовуватися у безпечних для життя будівлях у гарному стані. У будинку повинні бути витримані протипожежні норми. Місця проживання добровольців мають розташовуватися на безпечній відстані від районів повенів та інших регіонів підвищеного ризику, де спостерігається високий рівень екологічного забруднення або небезпечні природні явища.

   Організація, що запросила добровольця, обов’язково має надати йому/їй у користування:

 • плиту для приготування їжі
 • холодильник
 • дві мілкі тарілки
 • дві глибокі тарілки
 • дві виделки, два ножі, дві ложки
 • дві чашки
 • одну салатницю
 • дві каструлі
 • одну сковороду
 • стіл
 • два стільці
 • письмовий стіл
 • настільну лампу
 • книжкову шафу
 • ліжко
 • шафу для одягу
 • комод