Статистика сайту

Категорія: Запобігання корупції
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ: ДЕ ВІН Є І ЩО З НИМ РОБИТИ

Що ж таке конфлікт інтересів?

 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) розмежовує поняття реального та потенційного конфлікту інтересів. Згідно зі ст. 1 Закону, потенційний конфлікт інтересів – це наявність у особи

Читати далі ...
 
Як відправити електронне звернення через офіційний веб-сайт НАЗК

Яким чином можнавідправитиелектроннезвернення через офіційнийвеб-сайтНаціонального агентства?

Читати далі ...
 
Обмеження щодо одержання подарунків

Відповідно до частини першої статті 23 Закону особам, зазначеним  у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:  у зв’язку зі здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної  із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. При цьому не має значення сам характер підпорядкування: безпосередній  чи опосередкований.

Читати далі ...